afb.

Ferdinandus Henricus Johannes Maria (Ferdinand) van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch 19 april 1910 - 29 november 1986 (76)

Op 31 oktober 1980 nam ‚de eenvoudige en toegewijde mens’ afscheid van de Godshuizen. Zo omschreef bisschop J. Bluyssen de verdienstelijke KVP-politicus en bestuurslid van het Regentencollege. Erkend door zijn sociale bewogenheid antwoordde Van den Eerenbeemt: „een oud paard mag dan wel eens over de kop gekrabbeld willen worden, maar eigenlijk is het andersom en zeg ik tegen een heleboel mensen dankjewel.” Ferdinand van den Eerenbeemt overleed op 29 november 1986.
Functies

Ferdinand van den Eerenbeemt

Functies / onderscheiding(en)

  • Voorzitter B.V.V., 1958-1971
  • Wethouder financiën en bedrijven, 1978-1986
  • Lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (zilver), 15 april 1986
Genealogie
Stadsgezichten

Ferdinand van en Eerenbeemt: geen standsverschil

door Paul Kriele

51
52
„Stadsgezichten” een Bosch' album (1990) 51-52
Artikelen
1958

Zilveren stadspenning

DEN BOSCH, 27 juli - Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft aan de heer F. van den Eerenbeemt, die wegens het aanvaarden van het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn functie van wethouder van Den Bosch heeft neergelegd, de zilveren stadpenning verleend. De heer Van den Eerenbeemt is de eerste aan wie deze penning verleend wordt. Onlangs werd hij door het gemeentebestuur ingesteld voor wethouders die de gemeente minstens tien jaar als zodanig gediend hebben en zich grote verdiensten hebben verworven. Wethouder Van den Eerenbeemt heeft op hoogst bekwame wijze de potefeuille van de financiën beheerd en was tevens een krachtig promotor van de Bossche veemarkt.
Correspondent | De Volkskrant maandag 28 juli 1958
Literatuur en bronnenpublicaties

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 274

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997)

379

n: vermelding in een voetnoot