Jan Roeloffs van Diepenbeek

± 1550 - ± 1621

Artikelen
2016

Harry Satter

Biografie Jan Roelofszn van Diepenbeeck, ca. 1550 - ca. 1621
's-Hertogenbosch juli 2016
Stadsrekeningen
1587 Kapittel 16.
Jan Roelofs van Diepenbeek, Glasschilder, maakt eene tekening van Hohenlo's aanslag op de Stad in 1585.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1072
 
1598 Kapittel 16.
De Glasschilder Jan Roelofs van Diepenbeek, schildert glazen met Stas wapen voor het huis van Z.E. den Bisschop, hem door de Stad vereerd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1122
 
1600 Kapittel 15.
Jan Roeloffs van Diepenbeek, glasschilder, vervaardigt onder meer anderen, voor het altaar aan de gevangenpoort, het schilderij der furie van 1 Julij 1579. Maakt eene plattegrond teekening van de Stad, met de vestingwerken, de omliggende schansen, rivieren en omstreken, aan Stads gedeputeerden naar Brussel gezonden, om den Staten te betoogen, de insluiting der Stad, en den overlast die zij van den vijand heeft. Hij schildert ook het Stadhuis, de Gaffel en Sinter Klaas kamer, zoo als die vereenigd tot één gebouw zouden gemaakt worden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1130
 
1601 Kapittel 15.
Jan Roeloffs van Diepenbeek, glasschider, brengt allen de wallen, forten en loopgraven door den vijand in de belegering van 's Hertogenbosch gemaakt in teekening.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1141
 
1604 Kapittel 16.
Jan Roelofs van Diepenbeek, schildert het tafereel van den Pastoor der Kruisbroederskerk.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1163
 
1606 Kapittel 18.
Jan Roelofs van Diepenbeek schildert een glas voor de St. Pieterskerk en maakt het patroon tot beschildering van den voorgevel van het Stadhuis.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1174
 
1608 Kapittel 18.
Jan Roelofs van Diepenbeek, brengt de stad 's Hertogenbosch, St. Janskerk en Crevecoeur in teekening.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1187
 
1609 Kapittel 6.
Jan Roelofs van Diepenbeek brengt het fort Crevecoeur en de omliggende plaatsen in teekening en in platte grond.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1192
 
1612 Kapittel 17.
Plan en teekening van de nieuwe vaart te Crevecour gemaakt door Jan Roelofs van Diepenbeek.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1210
 
1613 Kapittel 16.
De Glasschilder Jan Roelofs van Diepenbeek, maak een glas voor de kerk te Empel.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1215
 
Werken
  • 1579
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 15, 20, 272

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 25

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 276; Bijdragen: 379, 380, 381, 382, 383, 515, 548

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 312

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 178n

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 304

A. van Sasse van Ysselt, 'De Bossche glas- en kunstschilder Jan Roelofszoon van Diepenbeeck' in: Taxandria (1901) 245

Ch. C.V. Verreyt, 'De glas- en kunstschilders Jan Roelofszn. van Diepenbeeck en Abraham van Diepenbeeck' in: Taxandria (1900) 45-53, 88-99, 138-147, 173-191, 215-232; (1901) 314-316

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 89

n: vermelding in een voetnoot