afb.

Arnoldus Franciscus Diepen

Tilburg 12 maart 1860 - 's-Hertogenbosch 18 maart 1943 (83)

Bisdom

Arnoldus Franciscus Diepen

bisdomdenbosch.nl
Duijvendak

Mgr. Arnold Frans Diepen

308
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 308
Encyclopedie van Noord-Brabant

Arnold F. Diepen

321
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 321
Functies

Arnoldus Franciscus Diepen

Functies / onderscheiding(en)

  • Bisschop van 's-Hertogenbosch
  • Voorzitter Ned. R.K. Huisvestings-Comité, 1924
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (goud), 5 juni 1934
  • Commandeur van den Nederlandschen Leeuw
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  • Magistraal Grootkruis der Orde van Malta
Artikelen
1924

J. Pastoor

Mgr. Arnold Frans Diepen
Gedenkboek Ned. R.K. Huisvestings-Comité te 's-Hertogenbosch (1924) 3-4
 
1928

Redactie

...
Geïllustreerd zondagsblad voor het katholieke gezin. Missie-illustratie 19 (1928) 227
 
1928

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Het gebouw der R.K. Lycea in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch
Teulings' ('s-Hertogenbosch 1928)
 
1934

A.F.O. van Sasse van Ysselt, C.C. Prinsen, A. Bertram, H. Snoeys, Th. Goossens, Van Gils

Sint Jansklokken bij gelegenheid van het gouden priesterfeest van zijne hoogw. excellentie mgr. A.F. Diepen bisschop van 's-Hertogenbosch
Sint Jansklokken 597 (1934) ongepag.
 
1938

H. Brugmans

Diepen, Arnold Frans
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 5*
 
1940

Fr. Muckermann, e.a.

Sint Jansklokken bij gelegenheid van het bisschops-jubileum van zijne hoogw. excellentie mgr. A.F. Diepen bisschop van 's-Hertogenbosch. 1915 - 7 maart 1940
Sint Jansklokken 896 (1940) 99-116
 
1943

J. van Susante

Mgr. A.F. Diepen : Bisschop van 's-Hertogenbosch † 18 maart 1943
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1943) 38-52
 
1967

A.R. Kleyn

Kwartierstaat Mgr. Diepen
Gens Nostra 22 (1967) 116-117
 
1994

Frans Oudejans

De kerk en de pers. Een moeizame confrontatie
Brabantia 5 (1994) 6
 
Afbeeldingen
  • 1915
  • 18 maart 1943
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 166

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 32

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 150, 162

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 274, 317, 320, 325, 326, 331, 332, 347, 358, 361, 390, 399; III. 283

F.J.J. Glorius, F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdveereniging 1927-1940 (1979) 42, 121-124

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 184, 250, 253, 256, 267, 298, 316, 328, 358, 393

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 140

Annelies van Heijst, Gedreven helpers : Een geschiedenis van Cordaids voorlopers (Hilversum 2014) 25-27, 29, 31, 36-38, 40, 41, 48, 54, 57, 65, 72, 86, 87, 88, 93, 111, 113, 115, 121, 129, 140, 141, 562

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 41, 49, 72, 97, 114, 115, 117, 128, 140, 141, 143, 185

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 41, 43, 44, 52, 53, 56, 29, 61, 73-80, 89-105, 114, 117-121, 125, 127, 128, 132, 139, 166, 172, 175, 179, 185, 187, 190-192, 219, 221, 238, 247, 262, 274, 277, 290-292, 300, 319, 322, 323, 382, 417

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 239

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 129, 130, 135, 171, 172, 176n, 177n, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 222, 223, 265, 265n, 273, 276, 276n, 287, 292n, 296, 306, 341, 342, 343n, 344, 348, 429

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 661, 662, 664

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 236, 238, 246, 247-253, 256, 258, 259, 264, 265, 351

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman, Van heiligen tot amoeben : Honderdvijftig jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland (Leiden 2014) 45

A.H.M. van Schaik, Dr. Hendrik Moller 1869-1940 (1988) 94, 101-102, 132, 143, 147, 155, 164-165, 173, 204-207, 216, 218

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 276, 334, 381, 382, 383, 391

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 170, 171

-

Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (1985) 123-124

n: vermelding in een voetnoot