Joannes Philibertus Deppen

Boxtel 12 mei 1808 - Haaren 1 juni 1877 (69)

Functies

Joannes Philibertus Deppen

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

 • Geboren te Boxtel, 12 mei 1808
 • Priester gewijd te Munster, 25 september 1832
 • Assistent te Oirschot, 8 juni 1833
 • Kapellaan te Maastricht (St. Servatiuskerk), 27 juni 1835
 • Professor in de Theologie te Haaren, 8 januari 1841
 • Secretaris van het Bisdom, 29 maart 1852
 • Benoemd Bisschop van Samos i.p.i., en Adjutor van Z.D.H. Mgr. Zwijsen, 15 november 1853
 • Geconsacreerd in de kapel van het Seminarie te Haaren, 2 april 1854
 • Overleden op den huize Gerra, onder Haaren, 1 juni 1877
 • Begraven op het kerkhof van het Seminarie (2de Afd.), 5 juni 1877
 • Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw
Genealogie
Afbeeldingen
 • 1 juni 1877
Literatuur en bronnenpublicaties

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 192, 211, 219, 223-231, 239, 241, 257, 348

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 165

n: vermelding in een voetnoot