Adrianus Dominicus Coppens

's-Hertogenbosch 5 december 1827 - 's-Hertogenbosch 11 december 1883 (56)

Functies

Adrianus Dominicus Coppens

Functies / onderscheiding(en)

  • Koopman
  • Lid van het Kerkbestuur
  • President der Vereeniging van den H. Vincentius ą Paulo (parochie St. Jacob)
  • Lid sociėteit Amicitia, 1880
Genealogie
Afbeeldingen
  • 11 december 1883
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 281

n: vermelding in een voetnoot