?

Joaquin Yarza Luaces

Bosch and Flemish Painting of the 15th Century
Fundacion Amigos del Museo del Prado. Madrid z.j.

1861

N.N.

De Kunstschilder Hieronymus van Aeken of Bos, en de Bouwmeester en Plaatsnijder Alard du Hamel
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1861) 60-74

1862

Redactie

De kunstschilder Hieronymus van Aeken of Bos, en de bouwmeester en plaatsnijder Alard du Hamel
Handelingen van het Provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant, over het jaar 1861.
Muller ('s Hertogenbosch 1862) 60-74

1874

J.C.A. Hezenmans

Hieronymus van Aken
Onze wachter II (1874) 1-35

1885

Aug. Sassen

De „blau-schuyte” van Hieronymus Bos
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1885) 167-174

1929

Lou Lammers

Jheronimus van Aecken genaamd Jeroen Bosch, schilder
Het Roomsch Katholiek Bouwblad I (1929-1930) 365-367

1930

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek VIII (1930) 185-188
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)

Lou Lammers

Jheronymus van Aecken, genoemd Jeroen Bosch. Le Faizeur de Dyables.
De Hollandsche Reveu XXXV (1930) 523-537

F. Schmidt-Degener

Hieronymus Bosch
Jaarverslag Vereeniging Rembrandt (1930) 16-18

1936

G.J. Hoogewerff

Hieronymus Bosch
Elseviers Geïllustreerd Maandschrift XLVI (1936) 1-11

1937

G. Knuttel

Hieronymus Bosch en de tegennatuurlijke dingen
De Gids (1937) 64-82

1940

Mela Escherich

Eine politische Satire von Hieronymus Bosch
Zeitschrift für Kunstgeschichte IX (1940) 188-190

1946

Jacoba Eggink

Een moderne Middeleeuwer
Die constgesellen I (1946) 72-73

1947

B. Marsua

Een schilder van duivels. Jeroen Bosch
Kerstboek Katholieke Illustratie (1947) 7-15

1948

H.J.M. Ebeling

Jheronimus van Aken
Miscellanea Gessleriana (Antwerpen 1948) 444-457

1949

Redactie

Hieronymus Bosch's Garden of delights
Scholar offers a solution to painting which has baffled world since 1500
Life 7 (14 november 1949) 75-82

1950

H.J.M. Ebeling

Teruggevonden werk van Jheronymus van Aken?
Oud Nederland IV (1950) 134-136

1955

F.W. Smulders

Een zuster van Jeroen Bosch
De Brabantse Leeuw (1955) 97-99

1957

F.W. Smulders

De ooms van Jeroen Bosch
De Brabantse Leeuw (1957) 55-56

F.W. Smulders

Nog een zuster van Jeroen Bosch
De Brabantse Leeuw (1957) 70-72

Redactie

Le portement de croix de Jérôme Bosch cassé en deux, a été amputé et maquillé au siècle dernier
Connaissance des arts. Revue mensuelle 63 (1957) 50-53

1958

F.W. Smulders

De schilders-familie Van Aken
De Brabantse Leeuw (1958) 43-46

1960

K.G. Boon

Boekbespreking van:
Ludwig Baldass "Hieronymus Bosch" 1959 en Hieronymus Bosch, "The paintings" 1959
Burlington Magazine CII (1960) 457-458

1966

Henk J. Singer

Nieuwe ontdekkingen over het leven van Jeroen Bosch, de surrealist van de 15e eeuw
Wereldkroniek 32 (6 augustus 1966)

L.J. Coolen

's-Hertogenbosch eert zijn Jeroen
Eisma's schildersblad (7 september 1966) 717-720

1967

P. Gerlach

Studies over Jeronimus van Aken (alias Bosch)
Spiegel der historie 9 (1967) 587-598
Spiegel der historie 10 (1967) 623-640
Spiegel der historie 11 (1967) 641-669

Rogier van Aerde

De wereld van Jeroen Bosch
Katholieke Illustratie 37 (16 september 1967) 31-37

Dolf Welling

Jheronymus Bosch was een ontgoochelde illusionist
Algemeen Kunsttijdschrift WIKOR XV (1967) 171-176

J.K. Steppe

Jheronimus Bosch. Bijdrage tot de historische en ikonografische studie van zijn tijd
Jheronimus Bosch. Bijdragen bij gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling te 's-Hertogenbosch
s.n. ('s-Hertogenbosch 1967) 5-41

L. Pirenne

's-Hertogenbosch ten tijde van Jheronimus Bosch. Het leef- en werkmilieu van Jeroen Bosch
Jheronimus Bosch. Bijdragen bij gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling te 's-Hertogenbosch
s.n. ('s-Hertogenbosch 1967) 42-47

P. Gerlach

Jeronimus van Aken alias Bosch en de Onze Lieve Vrouwe-Broederschap
Jheronimus Bosch. Bijdragen bij gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling te 's-Hertogenbosch 1967
s.n. ('s-Hertogenbosch 1967) 48-60

D. Bax

Jeroen Bosch en de Nederlandse taal
Jheronimus Bosch. Bijdragen bij gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling te 's-Hertogenbosch 1967
s.n. ('s-Hertogenbosch 1967) 61-71

R. van Schoute

Over de techniek van Jeroen Bosch
Jheronimus Bosch. Bijdragen bij gelegenheid van de herdenkingstentoonstelling te 's-Hertogenbosch 1967
s.n. ('s-Hertogenbosch 1967) 72-79

1968

Père Gerlach, Jan Coppens

Les sources pour l'étude de la vie de Jérôme Bosch
Gazette des beaux-arts (1968) 109-116

Raym. Peeters

Rondom een paar thema's bij Jeroen Bosch
Taxandria Nieuwe reeks XL (1968) 149-168

1969

P. Gerlach

Nieuw zicht op Jeroen Bosch
Ons erfdeel 13 (1969) 121-126

P. Gerlach

De tuin der lusten van Jeroen Bosch
Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis 38 (1969) 79-85

drs. P. Gerlach O.F.M. Cap.

De Naussauers van Breda en Jeroen Bosch' „Tuin der Lusten"
Brabantia 18 (1969) 155-160

1971

P. Gerlach

Problemen rond Jeroen Bosch
Bijdragen tot de geschiedenis 1/2 (1971) 56-86

1973

Walter S. Gibson

The garden of earthly delights by Hieronymus Bosch. The iconography of the central panel
Nederlands kunsthistorisch jaarboek 24 (1973) 1-26

1976

Redactie

Hieronymus Bosch ()
Holland Herald 2 (1976) 21-25

P. Gerlach

Over de interpretatie van de werken van Jeroen Bosch. Voor Raymond Peeters
Taxandria (1976) 191-200

1978

Pater Gerlach OFM Cap.

Wapens op schilderijen van Jeroen Bosch : II De Boschhuysen
Brabants Heem 2 (1978) 82-88

1980

P. Gerlach

Jeroen Bosch in zijn vaderstad
Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer ('s-Hertogenbosch 1980) 82-91

1981

L.P.L. Pirenne

's-Hertogenbosch ten tijde van Jheronimus Bosch. Het leef- en werkmilieu van Jeroen Bosch
in: Het Gulden Vlies : 's-Hertogenbosch ten tijde van het 14e Kapittel van het Gulden Vlies, 1481
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1981) 12-16

P. Gerlach

Bosch (Aken), Jheronimus (van), schilder
Nationaal biografisch woordenboek 9 (Brussel 1981) 89-96

1984

Paul Vandenbroeck

Drie aan Jheronimus Bosch toe te schrijven komposities
Jaarboek van het Koninklijk museum voor schone kunsten (Antwerpen 1984) 67-83

E. Cohen

Jheronimus Bosch and Victor van Carben; the controversy between church and synagogue in some of Bosch's paintings
Studia Rosenthaliana 1 (januari 1984)

1985

Paul Vandenbroeck

Bubo Significans. Die Eule als Sinnbild von Schlechtigkeit und Torheit, vor allem in der niederländischen und deutschen Bilddarstellung und bei Jheronimus Bosch. I
Jaarboek van het Koninklijk museum voor schone kunsten (Antwerpen 1985) 19-135

Redactie

Bosch, Jeroen
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 186

1987

Th.P. van Baaren

De rozenkrans in het werk van Jeroen Bosch
Hollands maandblad 2 (februari 1987) 32-34

Th.P. van Baaren

De betekenis van de zwaan in het werk van Jeroen Bosch
Hollands maandblad 10 (oktober 1987) 38-41

Paul Vandenbroeck

Jheronimus bosch' "Hooiwagen". Enkele bijkomende gegevens.
Jaarboek van het Koninklijk museum voor slchone kunsten (Antwerpen 1987) 107-142

1988

Elly, Bos-Visser

Jeroen Bosch
Lantaarnreeks. Deel 144

Redactie

Jeroen Bosch 'thuis' en op ware grootte
De Stem (17 augustus 1988)

Th.P. van Baaren

Jeroen Bosch. Katholiek of ketter
Nederlands theologisch tijdschrift (januari 1988) 42-59

Th.P. van Baaren

Jeroen Bosch en de Onze-Lieve-Vrouwe-Broederschap
Hollands maandblad (1988) 28-31

Wendy Ruppel

Salvation through imitation. The meaning of Bosch's "St. Jerome in the wilderness"
Simiolus 1/2 (1988) 4-12

1989

Bruno Blondé, Hans Vlieghe

The social status of Hieronymus Bosch
The Burlington magazine (1989) 699-700

Jos Koldeweij

Bundel opstellen door drs. P. Gerlach OFM Cap. : Jheronimus Bosch
Brabantia 1 (januari 1989) 19-20

1990

Paul Vandenbroeck

Jeroen van Aken en 's-Hertogenbosch
In Buscoducis. Bijdragen (1990) 394-402

P.M. Le Blanc

De beschilderde vleugels van het Oordeelspel. Mosmans' fabel over Jeroen Bosch
In Buscoducis. Bijdragen (1990) 411-414

B. Blondé, H. Vlieghe

De sociale achtergrond van Jheronimus Bosch
Bijdragen tot de geschiedenis 73 (1990) 19-26

1998

G.C.M. van Dijck

Joos van Cleve en Jeroen Bosch in huize Vezelaer
De Brabantse Leeuw 47 (1998) 13-18

1999

Jos Koldeweij

Was Jeroen Bosch wat jaren voor Erasmus leerling van de Latijnse School te 's-Hertogenbosch?
Scolae de Buscho 1274-1999.
Histordia (Vlijmen 1999) I.3-I.12

Wim Veekens

Het Rosmalens toponiem Aken en Jeroen van Aken alias Bosch
Rosmalla 3 (september 1999) 1-10

Lauran Toorians

Jeroen van Rosmalen?
Brabant Cultureel 8 (oktober 1999) 17

Paul van Dongen

De redactie richt zijn pijlen op ... Jheronimus Bosch van Aken
Uyt Den Bogaert 4 (1999) 14-18

2000

Redactie

Collectie Noordbrabants Museum verrijkt met werken uit de school van Jeroen Bosch
Bisdomblad 46 (november 2000) 12

Ton Frenken

Over Jeroen Bosch (1)
Bossche Bladen 4 (2000) 114-117

André van den Hul

Den Bosch blaast 'zijn' schilder nieuw leven in
Metro 5/4 (2000) 20

2001

Jan de Wit

Jheronimus
Reflex 1 (januari 2001) 4-6

Redactie

Noordbrabants Museum herontdekt schilderij van Jeroen Bosch. Museumconservator overtuigd van authenticiteit van 'Het huis van Antonius'
Bisdomblad 3 (januari 2001) 16

Aart Vos

Ingezonden: Jheronimus. Een rare bakker
Reflex 2 (februari 2001) 11

Ton Frenken

Jheronimus Bosch' 'Schepping van de wereld' : Over de Tuin der Lusten (2)
Bossche Bladen 1 (2001) 4-8

Redactie

2001. Jeroen Bosch-jaar
Rond Janus en Bet 1 (2001) 7-10

Redactie

Drie maal Bosch
Brabant cultureel 6 (2001) 19

Ton Frenken

Het Aards paradijs : Over de Tuin der Lusten (3)
Bossche Bladen 2 (2001) 39-42

Lonneke van Eldijk

Jeroen Bosch. De schilder en zijn stad
Den Bosch zakelijk 4 (2001) 14-15

Charles de Mooij

De wereld van Bosch. Tentoonstelling 15 september t/m 2 december 2001
Noordbrabants Museum nieuws 66 (2001) 8

Eric de Bruyn

De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch
Bossche Bladen 3 (2001) 84-85

Aart Vos

Jeroen Bosch in Bossche woonhuizen
Bossche Bladen 3 (2001) 93

Ton Frenken

Het middenpaneel : Over de Tuin der Lusten (4)
Bossche Bladen 3 (2001) 101-103

Barbara Kruijsen

De Wereld van Bosch : Tentoonstelling in het Noordbrabants Museum
Bossche Bladen 3 (2001) 104-105

Hans Bronkhorst

Jeroen Bosch-jaar bereikt hoogtepunt met grote expositie. Driekwart van zijn werk in Boijmans van Beuningen. Voorbereidingen 'De wereld van Bosch' in volle gang
Bisdomblad 37 (2001) 12-13

C.J.H.M. Tax en A.C.M. Tax-Coolen

Jheronimus Bosch als vogelschilder
Bossche Bladen 3 (2001) 79-82

Michel van de Laar en Marga Altena

Een meesterlijke kopie van een Bosch : Maestro Van de Laar schilderde Kruisdraging
Bossche Bladen 4 (2001) 111-113

Ton Frenken

De hel of de duivelse, behekste wereld : Over de Tuin der Lusten (5)
Bossche Bladen 4 (2001) 125-128

Hans Janssen

Gebruiksvoorwerpen met een boodschap : Een aspect van de beeldtaal van Jeroen Bosch (1)
Bossche Bladen 4 (2001) 139-143

Lauran Toorians

Rotterdam het werk, 's-Hertogenbosch de wereld. Jeroen Boschjaar in Rotterdam en 's-Hertogenbosch
Brabant Cultureel 7 (2001) 24-27

Barbara Kruijsen

De Wereld van Bosch
Tentoonstelling 15 september t/m 2 december 2001
Noordbrabants Museum Nieuws 67 (2001) 1-5

Hans Bronkhorst

Op de Bossche markt komen we de schilder Jeroen weer tegen
Bisdomblad 39 (2001) 16

C.J.H.M. Tax en A.C.M. Tax-Koolen

Jheronimus Bosch als vogelschilder
Bossche Bladen 3 (2001) 79-82

Gonnie Campschreur

Bosch, Jeroen
Zelfkrant 10 (2001) 11

G.I. Zwanikken

Jeroen Bosch
De Ark 2 (2001) 13-19

Ton Frenken

De aanbidding der Koningen
Bossche Bladen 4 (2001) 138

2002

'JB-tentoonstelling in de stad? Nooit!'

Hoe kijkt Den Bosch terug op het Jeroen Boschjaar en nog belangrijker: hoe moet het verder? Vier deskundigen geven een voorzet voor de Zondagseditie, de maandelijkse discussiemiddag van Brabants Dagblad en Theater Bis.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, donderdag 17 januari 2002

Hans L. Janssen

Gebruiksvoorwerpen met een boodschap : Een aspect van de beeldtaal van Jeroen Bosch (2)
Bossche Bladen 1 (2002) 17-24

Fritz Koreny, Ernst Pokorny

Hieronymus Bosch. Die Zeichnungen in Brüssel und Wien/The drawings In Brussels and Vienna
Delineavit et Sculpsit. Tijdschrift voor Nederlandse prent- en tekenkunst tot omstreeks 1885, 24 (2002) 3-41

2003

M.A.M.E. Gielis

Jheronimus Bosch, de natuur van de mens en de hoofdzonden
Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003) 93-117

Jos Koldeweij

Bosch' Tuin der Lusten : Prachtboek van Hans Belting
Bossche Bladen 1 (2003) 3-8

Jan van Laarhoven

Het Noordbrabants Museum en de wereld van Bosch : Elf verhalende navolgers
Bossche Bladen 2 (2003) 40-41

Jan Brouwers

Bosch is helemaal terug in Den Bosch : Twee initiatieven belichten de schilder en zijn tijd
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 1 (april 2003) 3-4

G.C.M. van Dijck

Priesterkinderen rondom Jheronimus Bosch
De Brabantse Leeuw 52 (2003) 134-142

M.A.M.E. Gielis

Jheronimus Bosch, de natuur van de mens en de hoofdzonden
Noordbrabants Historisch Jaarboek (2003) 93-117

2005

Ed Hoffman

Een echte 'Jheronimus Bosch'? : Tien aandachtspunten
Bossche Bladen 3 (2005) 90-96

Paul Huys Janssen

Jeroen Bosch en de familie Scheyfve : Portretten geïdentificeerd
Bossche Bladen 4 (2005) 131-133

Dr. G.C.M. van Dijck

Jheronimus Bosch van moederszijde : Een lastige puzzel
De Brabantse Leeuw 54 (2005) 44-51

2006

Wim Hagemans

Eind goed, al goed voor collectie Jeroen Bosch
Brabants Dagblad, donderdag 18 mei 2006

Henk Boom

Spaanse liefde voor 'El Bosco'
ORIGINE kunst antiek toegepaste kunst 6 (2006) 41-49

Paul Huys Janssen

De tekening 'Het veld heeft ogen, het woud heeft oren' van Jeroen Bosch
Bossche Bladen 1 (2006) 30-32

2007

Wim Hagemans

Jeroen Bosch schilderde stadsbrand van 1463
Brabants Dagblad, woensdag 10 oktober 2007 | 27

Willeke van de Steeg

De Bronnen van Bosch : Tweede internationaal congres
Bossche Bladen 1 (2007) 7-8

Paul Huys Janssen

Bosch' geheimtaal. Opnieuw een interpretatie
Bossche Bladen 4 (2007) 139-141

2008

Henk Mees

'Jeroen Bosch moet icoon worden van Den Bosch'
Brabants Dagblad, dinsdag 17 juni 2008

Ed Hoffman

Raadsels rond werk Jheronimus Bosch : Het altaar van de Lieve Vrouwebroederschap
Bossche Bladen 1 (2008) 26-31

Eric De Bruyn

De ziener en het bekekene
Bossche Bladen 3 (2008) 116-117

2009

Jos Koldeweij

Het 'Receuil d'Arras'
Bossche Bladen 1 (2009) 21-24

Ed Hoffman

Het Atelier van Jheronimus Bosch
KringNieuws 4 (juli 2009) 4-6

2010

Den Bosch koopt stukje universiteit

Professor Ron Spronk bekleedt met steun van Den Bosch de speciale leerstoel aan de Radboud Universiteit rond Jeroen Bosch.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, donderdag 7 oktober 2010

Jheroniums Bosch onder de loep

"Er is nauwelijks een kunstenaar te noemen over wie meer is geschreven, gespeculeerd en gesuggereerd, dan Jheronimus Bosch. Duizenden artikelen zijn over hem en zijn werk gepubliceerd, honderden boeken en boekjes, ontelbare studies en populair-wetenschappelijke of populariserende geschriften waarin Jheronimus Bosch of zijn werk aan bod komt."
Redactie | Bossche Omroep zondag 17 oktober 2010

Mieske van Eck

Boek over werk Jeroen Bosch en de bijbel
Brabants Dagblad, donderdag 11 november 2010

Gerrit van den Hoven

Jeroen Bosch als 'superpaap'
Brabants Dagblad, zaterdag 20 november 2010 | 30

Met charme en bluf krijg je geen Bosch

Op voorhand gaan geen schilderijen uit Gent naar de grote expositie van Jeroen Bosch in het Noordbrabants Museum in Den Bosch in 2016. Maar eigenlijk is dat geen verrassing.
Gerrit van den Hoven | Brabants Dagblad, woensdag 24 november 2010

'Basis valt weg onder Bosch 500'

• Culturele instellingen uit gemeente Den Bosch vragen stadsbestuur om niet zo fors te bezuinigen op cultuur.
• Directeurenoverleg Docis uit kritiek op grote projecten Jeroen Bosch 500 en Brabant Culturele Hoofdstad.
Robèrt van Lith | Brabants Dagblad, vrijdag 3 december 2010

2011

De stad komt 'n Bosch te kort

De kunstliefhebbers zullen kreunen bij de gedachte: een echte Jeroen Bosch in de stad. Eentje? Een 'fors' aantal! belooft deskundige Ron Spronk.
Henri van Steen | Brabants Dagblad, dinsdag 24 mei 2011

Jheronimus Bosch en de Ars Moriendi : Hoe te sterven in de Late Middeleeuwen

Eén fundamentele onzekerheid obsedeerde de middeleeuwer: dat zijn stervensuur totaal onverwacht zou kunnen slaan. Een plotselinge dood - de ‘gá-dood’ - zonder getuigen en rituelen was waarschijnlijk een teken van Gods toorn en dus van een eeuwige verdoemenis. Op allerlei openbare plekken werden grote beeltenissen aangebracht van de reus Christoffel, een noodheilige die er voor zorgde dat men niet zonder biecht zou sterven. Een dagelijkse blik op zijn beeltenis zou daarvoor voldoende zijn.
Ed Hoffman | Bossche Bladen 2 (2011) 54-57

De ark van Noach onderzocht : Infrarood maakt Jeroen Bosch zichtbaar

Onderzoekers van het Bosch Research and Conservation Project (brcp) zijn erin geslaagd voorbereidende onderschilderingen van een werk van Jheronimus Bosch zichtbaar te maken die tot nu toe volledig onbekend waren. Het gaat om het omstreeks 1514 geschilderde paneel van ‘De ark van Noach op de berg Ararat na de Zondvloed’, dat eigendom is van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.
Ronald Glaudemans | Bossche Bladen 3 (2011) 96-97

Nik de Vries

Researchproject Bosch
KringNieuws 1 (2011) 6

Ed Hoffman

Jheronimus Bosch en de Ars Moriendi : Hoe te sterven in de Late Middeleeuwen
Bossche Bladen 2 (2011) 54-57

Ronald Glaudemans

De ark van Noach onderzocht : Infrarood maakt Jeroen Bosch zichtbaar
Bossche Bladen 3 (2011) 96-97

2012

Paul Roovers

Museum New York leent echte Bosch uit.
Brabants Dagblad, vrijdag 9 maart 2012 | 1

Paul Roovers

Greenaway maakt film Jeroen Bosch.
Brabants Dagblad, vrijdag 30 maart 2012 | 3

Robèrt van Lith

Zorgen over geld voor Jeroen Bosch 500.
Brabants Dagblad, dinsdag 17 april 2012 | 1

'Miljoenen Bosch 500 komen wél'

• Burgemeester Ton Rombouts geeft toe dat totaalbedrag van 36 miljoen voor Jeroen Bosch 500 'moeilijk wordt'.
• Hij belooft Bossche politiek dat voldoende miljoenen binnen zullen komen voor internationale expositie in 2016.
Robèrt van Lith | Brabants Dagblad, dinsdag 17 april 2012 | 18

Programma Jeroen Bosch onder druk

Het CDA zegt zich sterk te maken om vijf miljoen euro beschikbaar te stellen voor Jeroen Boschjaar 500. Zelfs als dat geld komt, gaapt een miljoenengat.
Jos van de Ven | Brabants Dagblad, dinsdag 11 september 2012 | 25

Jeroen Bosch was familiebedrijf

Was Jeroen Bosch een genie? Of was er geen sprake van één kunstenaar, maar schilderden ook familieleden mee? Het Jeroen Bosch Congres zoekt antwoorden.
Gerrit van den Hoven | Brabants Dagblad, maandag 17 september 2012 | 15

Ed Hoffman

Jheronimus Bosch : De Kruisdraging
| Bossche Bladen 2 (2012) 68-69

Nik de Vries

Bosch en de Moderne Devotie
KringNieuws 1 (2012) 19-20

Nik de Vries

Dichterbij Jeroen
KringNieuws 1 (2012) 24-25

Ed Hoffman

The Land of Unlikeness : Een raadselachtig drieluik?
Bossche Bladen 3 (2012) 100-102

Wat is een Bosch? : Vergelijkingen op microscopisch niveau

Wat is een Jheronimus Bosch? Het lijkt een eenvoudige, wellicht zelfs wat kinderachtige vraag. En toch is het antwoord daarop niet zo eenvoudig, bovendien aan verandering onderhevig. Dat laatste komt doordat iedere generatie opnieuw een antwoord formuleert op die vraag. Tenminste, voor zover die vraag wordt gesteld, want niet iedere generatie heeft zich met die vraag even uitvoerig beziggehouden.
Mathijs Ilsink | Bossche Bladen 4 (2012) 114-121

2013

‘Jeroen Bosch was Spanjaard’

Spanjaarden zien Jeroen Bosch vooral als grote Spaanse schilder.
Mieske van Eck | Brabants Dagblad, dinsdag 5 maart 2013 | 21

Bosch 2016 heeft Venetië beet

Succes voor het Jeroen Boschjaar 2016. Alle werken van Jeroen Bosch uit Venetië komen naar Den Bosch.
Gerrit van den Hoven | Brabants Dagblad, vrijdag 10 april 2013 | 31

Sandra Smallenburg

Drieluiken Bosch naar Nederland.
NRC Handelsblad, dinsdag 28 mei 2013 & woensdag 29 mei | 3

Jac.J. Luyckx

Interview : Ron Spronk : Oeuvre Jheronimus Bosch: een huis met vele kamers
Bossche Bladen 3 (2013) 82-85

Gekrakeel rondom miljoenen Jeroen Bosch

„De culturele sector heeft door kortingen van wel vijftig procent ernstige schade opgelopen. Prima dat Provinciale Staten nu geld vrijmaken voor het Jeroen Boschjaar, het Van Goghjaar en Circo Circolo. Maar over de hele linie is steun van de provincie welkom.”
Tom Tacken | Brabants Dagblad, maandag 16 december 2013 | 13

2014

Bosch bijna stripverhaal

Schilderijen van Jeroen Bosch laten zich lezen als een stripverhaal. Op ontdekkingsreis met Ed Hoffman.
Mieske van Eck | Brabants Dagblad, maandag 10 maart 2014 | 13

Nik de Vries

Boeiend boek Jheronimus Bosch gepresenteerd.
Bossche Kringen 1 (2014) 6-7

Loes Scholten

Atelier Van Aken : De werkplaats van Jheronimus Bosch?
Bossche Kringen 1 (2014) 51-56

Nik de Vries

Jheronimus Bosch: boeken en nog eens boeken...
Bossche Kringen 2 (2014) 56-57

2015

Lucas van Dijck

Jheronimus Bosch en de Nassau’s.
Jheronimus Bosch Experts

Jeroen Bosch inspireert ook glaskunstenaars

Glaskunstenaars brengen in Ravenstein een eerbetoon aan hun kunstbroeder Jeroen Bosch.
Mark van de Voort | Brabants Dagblad, donderdag 12 februari 2015 | 28-29

Loes Scholten

Een database met bronnen over Jheronimus Bosch.
Bossche Kringen 3 (2015) 10-13

Dutch museum achieves the impossible with new Hieronymus Bosch show

To mark the artist’s 500th anniversary, the director of small Dutch museum secures 20 of 25 surviving panels by ‘the devil’s painter’
Maev Kennedy | the guardian | woensdag 21 oktober 2015

Hellelandschap is dus van Bosch

Volgens nieuw onderzoek zijn twee Jeroen Bosch-schilderijen niet van de meester zelf. Spanje twijfelt. Gent wist het.
Dirk Limburg / Koen Greven | NRC Handelsblad, maandag 2 november 2015 | 5

Veel strijd over wel of niet een echte Bosch

Waarom moesten twee musea in Madrid en Gent vis de media horen dat hun geliefde werken van Bosch niet echt zijn?
Claudia Kammer | NRC Handelsblad, maandag 9 november 2015 | C7

Nik de Vries

Jeroen en het geld van toen te boek gesteld
Bossche Kringen 6 (2015) 60-61

Matthijs Ilsink en Jos Koldewij

Jheronimus Bosch (circa 1450-1516)
inbrabant 4 (2015) 14-21

Jos Koldeweij

Het einde der tijden, in de ogen van Bosch
Openbaar kunstbezit • Kunstschrift 6 (2015) 20-27

Jos Koldeweij

Bosch in Den Bosch : Jheronimus Bosch : Visioenen van een genie
Bossche Kringen Special (2015) 42-47

Dirk Limburg

Recensie : Jheronimus Bosch, geraakt door de duivel
NRC Handelsblad, woensdag 6 januari 2016 | C5

Meer Bosch dan verwacht

Geheimzinnigheid over namen en rugnummers, maar in het Noordbrabants Museum hangt straks veel Bosch aan de muur.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, woensdag 24 juni 2015 | 2-3

Journalist en publicist Frank van Geloven schreef boek over Jeroen Bosch

Het Jeroen Boschjaar nadert, maar wie was die schilder eigenlijk? Journalist Frank van Geloven schreef het boek ‘Bosch voor beginners’.
Mieske van Eck | Brabants Dagblad, dinsdag 7 juli 2015 | 4

Eentje erbij, twee eraf voor meesterschilder Jeroen Bosch

Mooi vindt de eigenaar de tekening niet, maar het blijkt wel een originele Jeroen Bosch. En dus veel meer waard.
Gerrit van den Hoven | Brabants Dagblad, maandag 2 november 2015 | 17

Theo van de Zande

Van Loon met Bosch op herhaling.
Brabants Dagblad, woensdag 11 oktober 2015 | 12

2016

'Den Bosch was te arrogant'

Pijnlijk en onhandig. In het boek De Bezeten Visionair schetst journalist Henk Boom hoe Den Bosch tegen Spaanse schenen aan trapte.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, zaterdag 30 januari 2016 | 15

Claudia Kammer

Doek in depot blijkt van Bosch : Met De verzoeking van de heilige Antonius zijn er nu 24 werken toegekend aan Jheronimus Bosch
NRC Handelsblad, maandag 1 februari 2016 | 1

Hans den Hartog Jager

Bosch' werk is een pleidooi voor eigenzinnigheid
NRC Handelsblad, zaterdag 6 februari 2016 | 30-31

Op het tweede gezicht Ton Rombouts : Gevoelige ritselaar

Vrijdag beleeft burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch zijn finest hour. Dan opent de expositie van Jeroen Bosch met een recordaantal werken uit buitenlandse musea. Hoe kreeg hij dat voor elkaar als burgemeester van een provinciestad die zelf niets te ruilen had?
Jan Tromp | De Volkskrant dinsdag 9 februari 2016 | 16

Hoe je met een Van Gogh een Bosch vangt

Hoe kwam het werk van Jeroen Bosch terug naar zijn geboortestad? In dit drieluik geeft directeur Charles de Mooij van Het Noordbrabants Museum een inkijkje.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, woensdag 10 februari 2016 | 12-13

Sandra Smallenburg

Waar haalt Bosch toch al die duiveltjes en monsters vandaan?
NRC Handelsblad, donderdag 11 februari 2016 | C2

Interview : Museumdirecteur Charles de Mooij

Den Bosch wilde Bosch-jaar 2016 vieren met een grote expositie. Charles de Mooij wist het grootste deel van het oeuvre van Jheronimus Bosch naar de stad te halen.
Claudia Kammer en Dirk Limburg | NRC Handelsblad, donderdag 11 februari 2016 | C4-C5

Overal duiken lepelaars op

Hij kon erg goed vogels schilderen. IJsvogels, bonte kraaien en krakeenden. Ze doen volop mee in het spel van lust en marteling, maar bij bestialiteit legt Bosch een grans.
Kees Moeliker | NRC Handelsblad, donderdag 11 februari 2016 | C7

De nep-Bosch van het Rijks

Het Rijksmuseum bezit geen werk van Bosch. Om die lancune te vullen, kocht het museum acht werken van Bosch aan, maar alle bleken door navolgers gemaakt.
Arjen Ribbens | NRC Handelsblad, donderdag 11 februari 2016 | C9

De kopie uit de broodjeszaak

In een Amsterdamse broodjeszaak ontdekten restauratoren van het Rijksmuseum een Bosch-kopie die nieuw licht laat schijnen op andere Bosch-vervalsingen.
Arjen Ribbens | NRC Handelsblad, donderdag 11 februari 2016 | C11

Dit alles om uw ziel te redden

Jeroen Bosch (ca. 1450-1516). Ter gelegenheid van het 500ste sterfjaar van de mysterieuze schilder verscheen een boekenberg waarop de liefhebber zich kan uitleven. Luchtige verhalen bij, maar ook verhelderde studies.
Marianne Vermeijden | NRC Handelsblad, vrijdag 15 april 2016 | C12

Wim Pijbes

Bosch' onverwachte kant
Het Blad bij NRC #1 (april 2016) 28-29

Koen Greven

Bosch of El Bosco, volgens ons is hij een Spanjaard
NRC Handelsblad, woensdag 25 mei 2016 | C10-11

Koen Greven en Dirk Limburg

Prado kiest tegenaanval: werken zijn wél van Bosch
NRC Handelsblad, zaterdag 28 mei 2016 | 13

Een verschil van dag en nacht

Van Bosch naar El Bosco. 1.700 Kilometer van huis beleeft Jeroen Bosch zijn tweede grote expositie. BD zocht in Madrid de verschillen.
Theo van de Zande | Brabants Dagblad, dinsdag 31 mei 2016 | Regio 12-13

Lucas van Dijck

Hoe heette onze schilder?
expert.jeroenboschplaza.com

Loes Scholten

BoschDoc verbeteren en complementeren : Een reactie op het artikel 'Hoe heette onze schilder?
Bossche Kringen 5 (2016) 61-63

Lucas van Dijck

Hoe heette onze schilder : deel 2
Bossche Kringen 6 (2016) 23-25

2017

Thomas Vriens

Recensie : Jheronimus Bosch in pixels
Bossche Kringen 3 (2017) 12-13

2018

Het Noordbrabants Museum

Jheronimus Bosch en de Aanbidding der Koningen
Bossche Kringen 6 (2018) 19-20

Ed Hoffman

Kunst : Bruegel en Bosch 1
Bossche Kringen 6 (2018) 28-31

2019

Ed Hoffman

Kunst : Bruegel en Bosch 2
Bossche Kringen 6 (2018) 38-42

Ed Hoffman

Kunst : Bruegel en Bosch 3
Bossche Kringen 2 (2019) 53-57

2020

Francien van den Heuvel

Jeroen Bosch opgenomen in de Canon van Nederland
Bossche Kringen 5-6 (2020) 19-21

2021

Eric De Bruyn

Jheronimus Bosch en Filips van Bougondië
Bossche Kringen 3 (2021) 70-73

2022

Nieuwe kijk op wezentjes Bosch

Een Jeroen Bossch-expo in Milaan met tien originele schilderijen, maar vooral met veel op zijn werk geïnspireerde kunst uit de tijd van Bosch zelf. Waarom? „Er was destijds wel degelijk interesse in de droomvoorstellingen en bizarre figuren zoals Bosch die schilderde”
Simone Vos | Brabants Dagblad, vrijdag 5 augustus 2022 | Cultuur 6-7