afb.

Ludovicus Hubertus (Louis) Boosten

Maastricht 11 april 1846 - 's-Gravenhage 8 augustus 1915 (69)

Achternaam Boest gewijzigd in Boosten bij vonnis rechtbank van 2 januari 1858.
Functies

Louis Hubertus Boosten

Functies / onderscheiding(en)

  • Leraar aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands aan de Rijks HBS, 1881
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend, 1887
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 280

n: vermelding in een voetnoot