afb.

Samuel Jacques (Jacques) Bendik

Veendam 15 april 1884 - 's-Hertogenbosch 21 juli 1957 (73)

Adressen
Adres
Datering
Opmerking
Veendam
1884, 15 april
Geboorte
's-Hertogenbosch, Koningsweg 58
1917, 28 oktober
Bij de geboorte van Sonja Marie
Archief
De Gruyter

Personalia van personeel dat in 1912-1920 in dienst kwam: S.J. Bendiks

47
48
49
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Functies

Jacques Bendik

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Assistent directie De Gruyter
Genealogie
Afbeeldingen
  • -
  • 21 juli 1957
Literatuur en bronnenpublicaties

Paul Kriele, Verdwenen Stadsgezichten (1998) 7, 134

J.A.L. van de Sanden, Bedrijfsgeschiedenis I-V (1912-1968) I. 22; II. 4, 19, 47-49, 69

n: vermelding in een voetnoot