afb.

mgr. Wilhelmus Marinus Bekkers

Sint-Oedenrode 20 april 1908 - Tilburg 9 mei 1966 (58)

Goedmoedige, hartelijke Brabander, die als bisschop van Den Bosch begin jaren zestig grote populariteit verwierf. Kwam uit een groot boerengezin. Begon als kapelaan in een Bossche arbeiderswijk en was daarna als geestelijk adviseur nauw betrokken bij alle geledingen van de maatschappij. In 1957 op jonge leeftijd bisschop en in 1960 opvolger van bisschop Mutsaerts. Door tv-praatjes op zaterdagavond bij de KRO kreeg hij grote bekendheid en baarde hij opzien door zijn moderne standpunten. Benaderde vraagstukken niet vanuit een wetenschappelijk oogpunt, maar op een pastorale wijze. Luisterde naar wat er onder gelovigen speelde. Zijn vroege dood werd in brede kring als een groot verlies beschouwd.
in de periode 1960-1966: opiniemakers/erflaters
Parlement & Politiek
Bisdom

mgr. Wilhelmus Marinus Bekkers

Een bisschop die de mensen kende (1960-1966)

Over bisschop Bekkers is tijdens en na zijn kortstondige episcopaat (27 juni 1960 tot 9 mei 1966) zoveel geschreven en gezegd dat 'velen' veel van hem weten - misschien wel meer dan hij van zichzelf wist.
Hij nam de mensen voor zich in, omdat hij ze kende, hun noden, hun vragen, hun twijfels. In de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie, die door hem volop zijn meebeleefd, wist hij met zijn televisiepraatjes niet alleen de katholieken te boeien en te inspireren. Hij wees de mensen op hun eigen geweten, maar gaf hen ook te verstaan dat dat dan wel een "goed gevormd" geweten moest zijn. Bisschop Bekkers, die het "een voorrecht" noemde "om priester te mogen zijn in deze nieuwe tijd", pleitte vooral voor samenwerking en collegialiteit - ook waar het ging om de oecumene. Eind 1999 is hij via een RKK/KRO-onderzoek uitgeroepen tot de katholiek van de eeuw. Hij kende dus niet alleen de mensen, de mensen kenden ook hem.
bisdomdenbosch.nl
Brabantse biografieën

Wilhelmus Marinus Bekkers (1908-1966)

(televisie)bisschop

18
19
20
21
22
Bronnen
Jan Bank en Theo Potma, 'De macht van televisie. Bisschop Bekkers' optreden in Brandpunt', in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 14 (1984), 55-87
Bisschop Bekkers. Negen jaar met Gods volk onderweg, Utrecht 1966
L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet. Wegbereiders van een vernieuwingsbeweging, Tilburg 1973
N. van Hees, Bisschop Bekkers. Vriend van ons allen, Amsterdam [1966]
Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen, Knipselcollectie 'W.M. Bekkers'
J.W.M. Peijnenburg, 'Bekkers, Wilhelmus Marinus', in: J. Charité e.a. (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland I, 's-Gravenhage 1979, 34-36
P.A. Steffen, Herdenking 25e sterfdag Bisschop W.M. Bekkers 1966-1991, Hattem 1991
Lize Stilma, Niet alle dromen zijn bedrog. Over mgr. Bekkers, Kampen 1994
W.J.M. Dings in 'Brabantse biografieën' 4 (1996) 18-22
Van der Heijden en Molhuysen

Mgr. W.M. Bekkers, 1908-1966

Van 1933 tot 1939 is hij kapelaan aan de Bossche parochie van de H.H. Antonius en Barbara (de Bartjes). Vanaf 1960 is hij bisschop van 's-Hertogenbosch met als wapenspreuk: "De Liefde Als Wapen".
Kroniek van 's-Hertogenbosch (1981) 108
Artikelen
1957

H. Beex

Van 't Heike naar de Parade. Van Tilburgs pastoor tot herder over een snelgroeiend bisdom
Katholieke Illustratie 2 (1957)
 
1957

Redactie

Hoogtij in de Sint Jan
Katholieke Illustratie 8 (1957) 10-11
 
1957

J.P.W.A. Smit

Het wapen van mgr. W.M. Bekkers, bisschop-coadjutor van 's-Hertogenbosch
De Brabantse Leeuw 6 (1957) 33-38
 
1960

A. van Noordwijk

Wij moeten van onze vooroordelen af. Mgr. Bekkers jong en optimistisch
Katholieke Illustratie 43 (1960) 36-38
 
1964

Redactie

Wat vinden zij in hun schoen? Sint Nicolaas heeft ons in vertrouwen genomen en hij heeft ons welwillend toegestaan tien van zijn vijf-decembergeheimen aan u te openbaren
Katholieke Illustratie 49 (1964) 12-13
 
1964

W.M. Bekkers, Michel van der Plas

Gods volk onderweg. Gedachten van een bisschop
De fontein enz.. (Utrecht enz. 1964)
 
1966

W.M. Bekkers

Bisschop Bekkers negen jaar met Gods volk onderweg
Ambo (Utrecht 1966)
 
1966

N. van Hees

Bisschop Bekkers, vriend van ons allen
TeleVizier enz.. (Leiden enz. 1966)
 
1966

Ton Oostveen

Liefde als wapen. Herinneringen aan mgr. W.M. Bekkers
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1966)
 
1966

J.B.Th. Spaan

Mgr. Bekkers. Bisschop en medemens
Stichting IVIO (Amsterdam 1966)
 
1973

L.H.A. Groothuis

De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet. Wegbereiders van een vernieuwingsbeweging
Stichting Zuidelijk historisch contact (Tilburg 1973)
 
1985

Jan Bank, Theo Potma

De macht van televisie. Bisschop Bekkers' optreden in Brandpunt
Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 27 (1985) 55-87
 
1985

N.A. Hamers

Bij kwartierstaat mgr. W.M. Bekkers
Gens nostra 40 (1985) 73-75
 
1985

Redactie

Bekkers, Wilhelmus Marinus
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 102-103
 
1991

Redactie

Herdenkingsdienst voor mgr. Bekkers
Katholiek Nieuwsblad 3 (1991) 2
 
1996

Jo Hendriks

Waar is kapelaan Bekkers?
KringNieuws 5 (1996) 13
 
1996

W.J.M. Dings

Wilhelmus Marinus Bekkers (1908-1966) : (televisie)bisschop
Brabantse biografieën 4 (1996) 18-22
2001

Wim van Kreij

Bisschop Bekkers. Katholiek van de eeuw
Berne 6 (2001) 10
 
2002

Harrie Maas

Een bisschop met een boodschap
De Roerom 7 (2001/2002) 18-19
 
2002

Harrie Maas

Bisschop Bekkers in beeld
De Roerom 8 (2001/2002) 14-15
 
2002

Gerard Rooijakkers

Bekkers & Brabant : Pure pastoraliteit en pastorale puurheid
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 3 (2002) 1-6
 
2006

Frits Abrahams

Bekkers
NRC Handelsblad donderdag 21 december 2006
 
2016

‘We verstopten de Simca om zijn verblijf geheim te houden’

Op 9 mei 1966 stierf bisschop Bekkers. Duizenden rouwden om de boerenzoon uit Sint-Oedenrode. Vijftig jaar later wordt hij nog steeds gemist. Ook in Mariahout.
Ruud Spoor | Brabants Dagblad zaterdag 7 mei 2016 | Regio 10-11
 
2016

Roland Duivis

‘Bekkers was juiste man op de juiste plek’
Brabants Dagblad maandag 9 mei 2016 | Regio 23
 
Boeken
2002

R.W.A.M. de Visser

Beelden van Bisschop Bekkers
Stichting Realisering Standbeeld Bisschop Bekkers | Sint Oedenrode 2002 | ISBN 90-9015-853-7
 
2006

Redactie

Bisschop Bekkers 1908-1966 : Een hartstochtelijk priesterleven
Veerhuis | Alphen aan de Maas 2006 | ISBN 90-8730-003-4
 
2016

Dr. J.W.M. Peijnenburg

Marinus Bekkers : Een gewone bisschop voor gewone mensen
Betsaida | 's-Hertogenbosch 2016 | ISBN 94-9199-122-6
 
Afbeeldingen
  • 9 mei 1966
Literatuur en bronnenpublicaties

W.J.M. Dings, 'Wilhelmus Marinus Bekkers (1908-1966)' in: Brabantse biografieën 4 (1996) 18-22

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 331; III. 50, 269, 273, 275, 276, 281, 283, 284, 290, 312, 352

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) passim.

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 174, 176, 206

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 104, 398

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 229, 291

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 291

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 648, 668, 699

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 108n

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 43

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 102, 261, 263-276, 315

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 11, 14

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 380, 382, 385, 387, 399

n: vermelding in een voetnoot