afb.

Jacobus Wilhelmus Adrianus (Jacques) van Asseldonk

's-Hertogenbosch 15 december 1862 - 's-Hertogenbosch 29 januari 1926 (63)

Functies

Jacques van Asseldonk

Functies / onderscheiding(en)

  • Handelsagent, 1899 (pj)
  • President Koninklijk 's-Hertogenbosch' Mannenkoor, 1921-1925
  • Erelid Berliner Lehrer Gesangverein
  • Erelid Koninklijk 's-Hertogenbosch' Mannenkoor, 1926
Genealogie
Artikelen
1928

Redactie

De heer J. van Asseldonk, in 1907 in de plaats van den heer W. van Son tot bestuurslid gekozen, volgde in 1921 den heer Th. van Kempen als president op en bleef dit tot in 1925, toen hij bedankte, als gevolg waarvan het heele bestuur aftrad. Mannenkoor benoemde hem in 1926 tot eerelid.
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant zaterdag 30 juni 1928
 
Afbeeldingen
  • 19 mei 1923
  • 29 januari 1926
Literatuur en bronnenpublicaties

Jouke Vis, Voor een talrijk publiek : Honderd jaar Koninklijk ;s-Hertogenbosch Mannenkoor 1903-2003 (2003) 15, 41, 48, 56, 58-59, 60, 78, 79, 82, 83

n: vermelding in een voetnoot