Wilhelmus Theodorus van Aalst

Geertruidenberg 5 februari 1856 - Utrecht 11 november 1927 (71)

Biografie

W.Th. van Aalst, bouwmeester (1856-1927)

Bronnen
Stadsarchief van ´s-Hertogenbosch en BHIC, voor gegevens uit de Burgerlijke Stand
Archief van de Zusters van de Choorstraat
Wies van Leeuwen, 'Kerken en Kloosters, ´s-Hertogenbosch en de neogotiek II' in: Bossche Bladen 5 (2003) 102-105
Bossche Bladen 2 (2000) 50-56
Chris Kolman e.a., Monumenten in Nederland, Noord-Brabant (1997)
Ton Vogel, april 2014
Encyclopedie van Noord-Brabant

W. van Aalst

bron: Kerkbezit bisdom Den Bosch, 1968.

3
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 3-4
Genealogie
Artikelen
1985

Redactie

Aalst, W. van
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 3-4
 
Afbeeldingen
  • 28 november 1938
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 188

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 21, 36

n: vermelding in een voetnoot