afb. 31 augustus 2008

Christelijke Gereformeerde Kerk (1958)

architect: H. Knijtijzer (Amsterdam) (1914-1994)
bouwjaar: 1958
locatie: Zuiderparkweg 46

In 1972 werd van de Waalse gemeente hun kerkgebouw overgenomen, door ons 'Toevluchtkerk' genoemd. In datzelfde jaar werd de gemeente geïnstitueerd door ds. W. Steenbergen, toen consulent, later predikant in onze gemeente.
Christelijke Gereformeerde Kerk
Architectuur

Kerk de Waalse Gemeente

Architectuurgids 's-Hertogenbosch (76)
Gemeentelijk monument

Maresiusplantsoen 1

2
3
4
5
7
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Van der Vaart

Zuiderparkweg 46; Waalse kerk

509
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 509-510
Afbeeldingen

ca 1965
     
Adresboeken
Zuiderparkweg 46
Zuiderparkweg 46 (1952)
2008Christelijke Gereformeerde Kerk
Literatuur en bronnenpublicaties

W. Hoogerwerf, H. Knijtijzer (1914-1994). Architectonische waarden, achter de rooilijn verscholen, Rotterdam 2000 (Bonasreeks)

H. Knijtijzer, Het is niet zo belangrijk. Zwerftochten door de tuin van de bouwkunst, Amsterdam 1985

Olv Klijn (FABRIC) e.a., 10 x Den Bosch. Tien perspectieven op een middelgrote stad, Rotterdam 2008

W.G. Overbosch, 'Het kerkgebouw der Waals-Hervormde Gemeente in ’s-Hertogenbosch-Zuid. Architect de Heer H. Knijtijzer, arch. B.N.A. te Amsterdam' in: Mededelingen van de Dr. G. van der Leeuwstichting, 1959 (nr. 14), p. 455-460

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 509-510

E. Verhees & A. Vos, Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005

n: vermelding in een voetnoot