Het tweede huis, tot een klooster voor de Paters Capucynen bestemd

Windmolenbergstraat

Sasse van Ysselt

Het tweede huis, tot een klooster voor de Paters Capucynen bestemd

66
67
68
69
70
Noten
1.Haar man was Arnd Tholincx Dirckszn.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 66-70