afb. Hans Boselie

Vughterstraat 98

't Zwart Beerke

Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61
Rijksmonument

Vughterstraat 98

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het tweede Katholieke bedehuis in de Vughterstraat

336
337
338
339
340
341
342
343
Noten
1.Zij kocht 4 Juli 1680 (Reg. n 475 f. 231) het goed Muyserick onder Vugtat van mr. Petrus Husvelt, die het gekocht had van Catharina van Roye weduwe van Rutger Tulleken.
2.Naast dat huis liep voorheen een gangetje, waarvan het voorste gedeelte thans is ingenomen door de tegenwoordige pastorie der Kruiskerk.
3.Deze schilderij hangt thans in de Kruiskerk; de andere schilderijen, die daar hangen, zijn van Petrus Verhagen en afkomstig uit de Abdij van Averbode.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 336-343
Adresboeken
Vughterstraat 98
De Ossehuit (????)
1600Jan Willems Jans Strick
Vughterstraat G 38 (????)
1865J.H. Corstens (pastoor der R. Cath. kerk St. Catharina) - A.W.D. Kuppen (kapellaan der kerk St. Catharina) - G. Rutten (kapellaan der kerk St. Catharina)
1875J.C. Bijnen (kappelaan der parochie St. Cathar.) - J.B. Bots (kappelaan der kerk St. Catharina) - A.W.D. Kuppen (pastoor der parochie van St. Catharina) - J.J. Versterren (kappel. der kerk St. Catharina)
Vughterstraat G 38 (1880)
1881J.C. Bijnen (kapelaan der parochie St.-Catharina) - J.B. Bots (kapelaan der parochie van St.-Catharina) - A.W.D. Kuppen (pastoor der parochie van st. catharina) - J. Sprengers (kapelaan der parochie van st. catharina)
1908E.J.M. Janssens de Horion (kap.) - C.J.C. van Oerle (kap.) - L. Simonis (kap.) - J.H. van Welie (pastoor St. Catharina)
Vughterstraat 98 (1909)
1910E.J.M. Janssens de Horion (kap.) - C.J.C. van Oerle (kap.) - L. Simonis (kap.) - J.H. van Welie (pastoor St. Catharina)
1928A.H. Beijer - A.J. Lange - F.H.A.M. Mommers - Pastorie St. Cathrien
1936Pastorie H. Catharina (Kruiskerk)
1943H.J.G.W. van de Boogaard (kapelaan) - A.J. Lange (pastoor)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 97, 100

n: vermelding in een voetnoot