afb.

Vughterstraat 93-91

De Lijnwaetkist : Den blauwen Leeuw

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

56
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 56
Adresboeken
Vughterstraat 93
Vughterstraat H 36 (????)
1865W.L.J. Spoor (inspecteurder regi? en domeinen)
1875H. Pierson (predikant bij de Nederduitsche Hervormde gemeente)
Vughterstraat H 37 (1880)
1881J. Bax (firma J. Bax en Zonen, graanhandelaars, stoom olie- en meelfabriekanten) - Alph. van Gulick (bierbrouwer)
1908H. Adelmeijer-Dieden
Vughterstraat 93 (1909)
1910H.J.L.M. Adelmeijer (manufacturier)
1928L.J.H.M. Kruse - mr. C.C.S.M. Kruse
1943M.F. Dekkers (rector van een klooster) - H.A.G. Hens (R.K. Priester conrector)
Vughterstraat 91
Vughterstraat H 35 (????)
1865J.P. Berben (paarden- en rijtuigenverhuurder) - wed. R. Berben (winkelierster in kruideniersw.)
1875wed. J.F. Berben (winkelier)
Vughterstraat H 36 (1880)
1881H. Hanssen (mr. timmerman) - H. Hanssen (mr. timmerman) - wed. P.J. Kitslaar (partikuliere)
1894W. Hanssen (mr. timmerman)
1908Gez. van Grevenbroek - P. Hanssen (aannemer) - W. Hanssen (jalousiŽnfabriek)
Vughterstraat 91 (1909)
1910Gez. van Grevenbroek - P. Hanssen (aannemer)
1928mej. Chr.J.E. Bakker - mej. E.M.A. van der Donck - P.A. Hanssen
1943H.L.A. van den Heuvel
19??? (Wereldwinkel)