afb.

Vughterstraat 90

Den Dobbelen Arent

Mosmans

Vughterstraat

61
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 61-62
Rijksmonument

Vughterstraat 90

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Vughterstraat 90
Den dobbelen Arent (1642)
1750Jeannette (bankier)
Vughterstraat H 266 (????)
1822W.J. van Beusekorn
1832Wilhelmus Isaak van Beusekom (rentenier)
Vughterstraat G 34 (????)
1865A.P.R. van Beusekom (surnumerair bij 's rijks belastingen) - W.J. van Beusekom (grondeigenaar, regter in de arrond.-regtb., lid van den gemeenter. en pres. der plaatsel. schoole.)
1875J. du Toij (partikulier)
Vughterstraat G 34 (1880)
1881wed. J.C. van Hees (partikuliere)
1908Th.A.B. Hermsen (kunstschilder) - R. Schungel (adj. ingenieur)
Vughterstraat 90 (1909)
1910Th.A.B. Hermsen (kunstschilder) - R. Schungel (inspecteur volksgezondheid)
1928A.J. van Beurden
1943A.J. van Beurden (tandarts) - M.G.M. van Beurden (assistente-tandarts)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 100

n: vermelding in een voetnoot