afb.

Vughterstraat 8

De Graaf van Nassau

Gevelsteen 1897. Neo-renaissance gevel met elementen van art nouveau, opgetrokken in strengpers-baksteen met natuurstenen banden, lijsten en ornamenten. In de boogtrommels boven de vensters zijn tegeltableaus met art nouveau decoraties.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Vughterstraat

63
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 63
Adresboeken
Vughterstraat 8
Vughterstraat G 4 (????)
1865H.J. Dodemont (hoedenfabrijkant) - G.H. Dröher (2e luitenant-kwartiermeester bij het 4e regement dragonders)
1875E. van Daal (mr. broodbakker) - B.M.H.A. van den Goorbergh (off. v. gez. 1e kl.)
Vughterstraat G 4 (1880)
1881E. vam Daal (mr. broodbakker) - J. Verdoorn (opzichter bij 's rijks waterstaat)
Vughterstraat 8 (1909)
1910W. Gerritse (stoomgrutter)
1928M.M.H. Bruijnen - Th.G.T. Jansen - Theo Jansen - Th. Luijben
1936Theo Jansen (kleermakerij)
1943Th.G.T. Jansen (kleermaker) - Theo Jansen (kleermakerij, modeartikelen)