afb. Hans Boselie

Vughterstraat 77-75

De Meermin

Pand met gevel ontworpen of gebouwd in de trant van Philips Vingboons (circa 1638-1688).
Bron: Bossche Pracht 11 (2003) 271
~~~
Gerestaureerd in 1983. Het pakhuis (achterhuis) is in de Capucijnenpoort. Is een bierbrouwerij geweest.
Bron: Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Achter de voorgevel

De oude Meermin is weer mooi

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 9 december 1993
Bouwhistorisch onderzoek

Vughterstraat 75 ("De Meermin")

30
H.W. Boekwijt, "Kroniek Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek" ('s-Hertogenbosch 1988), 30-42
Mosmans

Vughterstraat

56
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 56
Rijksmonument

Vughterstraat 75

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1983

A. v.d. Laar, H. Boekwijt

"De Meermin" in 's-Hertogenbosch
Monumenten 7/8 (1983) 25
 
1988

H.W. Boekwijt

Vughterstraat 75 "De Meermin"
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 (1988) 30-42
 
1993

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De oude Meermin is weer mooi
Brabants Dagblad donderdag 9 december 1993 (foto)
 
Adresboeken
Vughterstraat 77
Vughterstraat H 29 (????)
1865J.H. op de Coul (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - H. A. van Eijndhoven (winkelier in kruidenierswaren en varkensslagter) - E. Loutermans (particulier) - P.G. Remmen (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875H. A. van Eijndhoven (winkelier in spek en kruidenierswaren) - mej. E. Loutermans (partikulier)
Vughterstraat H 30 (1880)
1881H.A. van Eijndhoven (winkelier in spek en kruidenierswaren) - L. van Gulick (bierbrouwer)
1908J.W.H. van Tielraden (filiaal v. Gebrs. Verhees) drogerijen en verfwaren
Vughterstraat 77 (1909)
1910J.W.H. van Tielraden (filiaal v. Gebrs. Verhees) drogerijen en verfwaren
1928wed. J.W.H. van Tielraden
Vughterstraat 75
Vughterstraat H 30a (????)
1908wed. L. Broeren-Vos - P.J. van Liempt (stucadoor)
Vughterstraat 75 (1909)
1910P.J. van Liempt (stucadoor)
1928H.P.M. Bettonvil
1943H.C.J. Beckers (kantoorbed. administratie) - H.J. Beckers (colporteur)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 94, 99

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 197

n: vermelding in een voetnoot