afb.

Vughterstraat 76

Inne Engelenborch : D'n Ossekop

Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Adresboeken
Vughterstraat 76
Vughterstraat G 28 (????)
1865J. Lamm (koopman in lakens) - J.J. Schwan (mr. broodbakker)
1875wed. A.A. Heeren (winkelierster, in spek)
Vughterstraat G 28 (1880)
1881G. Heeren (winkelier in spek)
1908wed. G. Heeren-Brugmans (varkensslagerij) - wed. A.S.C. Walter-Weber
Vughterstraat 76 (1909)
1910wed. G. Heeren-Brugmans (varkensslagerij) - wed. A.S.C. Walter-Weber
1928F.J.A. Heeren
1943Fr.J.A. Heeren (slager)
????? (Basalt)