afb.

Vughterstraat 71-69

De Kemel : De Clock

"De Gulden Hemel". Van 1872 tot 1922 was hier "de Koekbakkerij de Klok", nog eerder was hier een bierbrouwerij.
KringNieuws (juni 1997) 19
Achter de voorgevel

Stoomkoekfabriek 'De Klok'

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 30 december 1993
Bouwhistorisch onderzoek

"De Gulden Hemel"

Vughterstraat 69-71

49
50
Noten
1.A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch 1910-1914 (3 dln), I, 287.
2.Stad en Zand, brochure stadswandeling Kring vrienden van 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch.
A.H. van Drunen, "Kroniek Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek" ('s-Hertogenbosch 1988), 49-50
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

56
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 56
Artikelen
1939

Lambermont

De stoomkoekfabriek 'De Klok' te 's-Hertogenbosch, 1865. In dankbare herinnering aan onze dierbare ouders en geliefde broeders 1934-35
s.n. (s.l. 1939)
 
1988

A.H. van Drunen

Vughterstraat 71-69 "De Gulden Hemel".
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 (1988) 49-50
 
1993

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Stoomkoekfabriek 'De Klok'
Brabants Dagblad donderdag 30 december 1993 (foto)
 
Gemeentelijk monument
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0321
Kadastrale aanduiding: HTG00G 07377G0000
Datum aanwijzing: 8 november 1988
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
Adresboeken
Vughterstraat 71
Vughterstraat H 28a (????)
1908W. van Dijk (landm. v.h. kadaster)
Vughterstraat 71 (1909)
1910W. van Dijk (landm. van het kadaster)
1928B. Brik - A.H. Mulder - L.J.M.H. Righart - wed. L.A.K. Righart - mej. M.A.W. Verhaart
Vughterstraat 69
Vughterstraat H 27 (????)
1865wed. J.J. Dolleman (gepensionneerde) - I.W.F.H. van den Heuvel (boekhouder) - A.F.V. Kuijpers (firma Kuijpers Wouters) koopman in koloniale waren
1875wed. W.J. van Beusekom (partikuliere) - E. Halewijn (wijnhandelaar)
Vughterstraat H 28 (1880)
1881J. Lambermont (koek- en banketbakker) - P.F. de Leeuw (partikulier)
1908Gez. Lambermont (koek- en banketbakkerij)
Vughterstraat 69 (1909)
1910Gez. Lambermont (koek- en banketbakkerij)
1928mej. E.W.P. Lambermont
1943F. v.d. Eerenbeemt (drogisterij) - N.V. F. v.d. Eerenbeemt's Kon. Grossierderij (handel in verfwaren)