afb.

Vughterstraat 70

De drie rooie Ringen

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 70

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Adresboeken
Vughterstraat 70
Vughterstraat G 26 (????)
1865A.C. Rehm (1e luit. bij het 5e reg. inf.) - J. Theunissen (mr. kleedermaker)
1875W. Doesenburg (ambten. bij het kadaster) - O.G.H. Heldring (1e luit. adjudant vierde bataillon) - J.H. Markelbach (2e luitenant tweede battaillon)
Vughterstraat G 26 (1880)
1881B. Opdien (student)
1908H. de Leeuw (sigarenfabrikant) - P.F.A.M. de Leeuw (koopman)
Vughterstraat 70 (1909)
1910H. de Leeuw (sigarenfabrikant) - P.F.A.M. de Leeuw (koopman)
1928H.J.P.M. de Leeuw
1943H.J.P.M. de Leeuw (koopman in koloniale waren)
2003? (The Barn) damesmode