Vughterstraat 7

De gulde Zaal : De Jeneverboom : De Garensack : De Papiermolen

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

55
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 55
Adresboeken
Vughterstraat 7
Vughterstraat H 4 (????)
1865C.J.H. Esser (winkelier in galanterie goederen) - A.S.F. Kluppel (kapit. bij het 5e reg. infant.)
1869W.A. Magne (magazijn van manufacturen, lakens & modestoffen)
1875J. van Kuijk (2e luit. depot)
Vughterstraat H 4 (1880)
1881J. Krijbolder (mr. kamerbehanger) - Souman en Ci effectenkantoor - N.L. Sterke (reiziger)
1893W.C. Suijling
1908Fr. van Engelen - A.P.M. Verhagen (fr. Ferwerda en Tieman) wijnhandel
Vughterstraat 7 (1909)
1910Fr. van Engelen - A.P.M. Verhagen (fr. Ferwerda en Tieman) wijnhandel
1928Th.M. Huisman
1943Hendrikx Fotohandel - A.A. Hendrikx (fotograaf)
Vughterstraat 7a
Vughterstraat 7a (1943)
1943H.C. van der Eerden (hulpkok Centrale keuken)