afb.

Vughterstraat 66

In Amsterdam

Een middeleeuws huis waarvan de achterhuizen goed te zien zijn. Het was in de 17e eeuw in gebruik als zeepziederij en heette vroeger In Amsterdam.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 47
~~~
Middeleeuws huis met achterhuizen. In de 17e eeuw was er een zeepziederij. In de 19e eeuw werd het bepleisterd. Aan de achterzijde staat een traptoren. Nummer 4a was de schuilkerk "Der Zeven Ween"
Bron: Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Sasse van Ysselt

Het huis genaamd In Amsterdam

354
355
356
357
358
359
360
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1637 compareeren de onmondige kinderen van wijlen den schoenmaker Lambert Strick Hermanszn en diens echtgenoote Jenneken, dochter van Dirck Janszn van Ravensteyn.
2.Den 14 September 1666 werd een Goijart Heeren voor den tijd van zes jaren uit den Bosch gebannen en veroordeeld aan die stad te leveren 12 groenlakensche kussens met het stadswapen erop: ,,omdat hij qualijck van de heeren van de Magistraet gesproocke hadde''.
3.Men zie over dezen tak der familie Mutsaers Taxandria IX blz. 8.
4.Zij hadden ook nog eene dochter Adriana Mutsaers, mater van het Groot Begijnhof te den Bosch; haar erfgenaam was mr Frans Dominicus van den Velde (Reg. n 472 f. 461 en vlgd).
5.Men zie over hem van Heurn Historie III blz. 206.
6.De erven van Cornelis de Groot hadden het 24 Maart 1665 verkocht aan Diederick van Haersolte, majoor van den Bosch, wiens echtgenoote en kinderen het 5 April 1668 (Reg. n 448 f. 30) verkochten aan genoemden Franchoys Focanus. Het dient thans tot pastorie.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 354-360
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Fraai gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Vughterstraat 66
Vughterstraat G 24 (????)
1865W. Goudriaan (1e luitenant adjudant bij het 5e regement infanterie)
1875wed. M. Luasco (partikuliere)
Vughterstraat G 24 (1880)
1881L.A. van den Bogaert (mr. broodbakker)
1908F. v.d. Eerenbeemt (kantoor en magazijn)
Vughterstraat 66 (1909)
1910F. v.d. Eerenbeemt (kantoor en magazijn)
1928A. Smits
1936Smits' Schoenenmagazijnen
1943fa. M. Smits en Zn. (schoenhandel, schoenmakerij)
1960H. Vugts & Zn (Radio-Technisch Bureau)
1987Arie Brinkman (Brinkman's Kookwinkel 23 april 1987)
Vughterstraat G 24a
Vughterstraat G 24a (????)
Vughterstraat G 24a (1880)
1875wed. W. van der Harten (partikuliere)