afb.

Vughterstraat 63-61

De Roede van Jesse : De Fransche Hoet

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 61

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

56
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 56
Adresboeken
Vughterstraat 63
Vughterstraat H 25a (1880)
1881mevr. de wed. mr. F.J. Jespers (partikuliere)
1908A.C. Merx (muzikant stedel. muziekkorps) - M.S. Merx
Vughterstraat 63 (1909)
1910J.H. Lemmens (comm. bij de insp. S.S.) - A.C. Merx (musicus) - M.S.C. Merx - A.K.L. Verschoor (1e luit. veldart.)
1928F.A.G. Tillemans - mej. C.F.L.M. Tillemans
Vughterstraat 61
Vughterstraat H 25? (????)
1865R.N. de Bruijn (mr. kleedermaker en winkelier)
1875R.N. de Bruijn (mr. kleermaker)
Vughterstraat H 25 (1880)
1881R.N. de Bruijn (mr. kleermaker)
1892M. Janssen
1899N.J. Leyser en Zoon (orgelmaker)
1908H.J.A. van Erp (runds- en kalfsslager)
Vughterstraat 61 (1909)
1910J.A. van Erp (runds- en kalfsslager)
1928H.C. van Lith
1943H.C. van Lith (slager) - H.C. van Lith-van den Eerenbeemt (slagerij)