afb.

Vughterstraat 62-64

De vliegende Os

Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Artikelen
1988

Redactie

Vughterstraat 62-64
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '88 (1988) 14
 
Adresboeken
Vughterstraat 62
Vughterstraat G 23? (????)
1865A.A. Wenmakers (adjunct commies 2e klasse ter provinciale griffie)
Vughterstraat G 23 (1880)
1881H.C. Ebeling (horlogiemaker)
1908J.B. Lautenslager (sigarenmag.) - F.C. Schull (hoedenfabrijkant)
Vughterstraat 62 (1909)
1910J.B. Lautenslager (sigarenmag.)
1928J.B.A. Lautenslager
1943fa. J.B. Lautenslager (sigaren, sigaretten, tabak)
Vughterstraat 64
Vughterstraat G 23a (????)
1908W. Kalkberg en Zn. (graveurs)
Vughterstraat 64 (1909)
1910W. Kalkberg en Zn. (graveurs)
1928J.B.A. Lautenslager