afb.

Vughterstraat 60

Het verguld Paardje

Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Adresboeken
Vughterstraat 60
Vughterstraat G 22 (????)
1865H.A. Niël (corsettenfabrijkant) - I.A. Noijons (fabrijkant van gouden en zilveren werken)
1865J. Voss (vader in het roomsch catholijk weeshuis)
1875H.A. Verhulst (koopman in manufacturen)
Vughterstraat G 22 (1880)
1881douairière jhr. W. van Citters (partikuliere) - B.H.A. Lenderink (Inspecteur van politie) - J.P. Schouten (boekhouder en winkel. in sigaren)
1908Gez. M.D. en C.P. van Aalst (in witte goederen) - B.J.P. Nabbe (kok gevangenissen)
Vughterstraat 60 (1909)
1910Gez. M. en C. van Aalst (manufact., garen, band enz.) - B.J.P. Nabbe (kok gevangenissen)
1928J.D. Sepers
1943J.D. Sepers (handel in koloniale waren)
2003? (Djinn's Pure Magic) spellenwinkel
2008Gerard Berendsen (boekhandel)