afb.

Vughterstraat 59-57

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 57-59

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

56
X
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 56
Adresboeken
Vughterstraat 59
Vughterstraat H 24? (????)
1865de vrouw van F.H. van Grinsven (wollennaaister) - F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier) - M.E. Jongbloed (koopman)
1875F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier)
Vughterstraat H 24 (1880)
1881C. van Grinsven (modiste) - F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier) - M. Heesbeen (broodbakker)
1894M. Janssen (winkelier in damesmantels)
1908H.A.J. Bergé (koopman)
Vughterstraat 59 (1909)
1910Hoofddepôt van 'de Korenbloem'
1928J.D. Zorn
1943M.W.A. Aangenendt (winkelier) City Magazijn, handel in speelgoederen
Vughterstraat 57
Vughterstraat H 23 (????)
1865H.C. van Erp Taalman Kip (1e luitenant kwartiermeester) - wed. J.C.F. Thomas (winkelierster)
1869gez. M.A. Benedict (modisten)
1875M.A. Benedict (in modes) - J.N. Winter (adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant en agent der Arnhemsche brandverzekering maatschappij)
Vughterstraat H 24a (1880)
1881N.J. Winter (adjunct-commies ter provin. griffi van Noord-Brabant en agent de Arnhemsche brandverzekering maatschappij)
1908wed. J.W. Stroijkens-Ruffen - jhr. Wittert Graafland (2e luit. inf.)
Vughterstraat 57 (1909)
1910J.M. Bijlo (onderwijzer Nutsschool) - D.J. Duijnhouwer (onderwijzer Nutsschool) - jhr. T.J.J.A. Graafland (1e luit. inf.) - wed. J. Stroijkens
1928mej. E.P.M. de Groot - wed. W.J.M. de Groot
1943O.P. Bonatz (kellner) - C.M. Koch (hoofdjuffr. C. en A.) - S.E. Koch