afb. G.J. Dukker

Vughterstraat 56-58

't Root Laken

Gemeentelijk monument

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Adresboeken
Vughterstraat 56
Wijk H ? (????)
1832wed. Hermanus Lambertus Dijk (eigenaar) - Stephanus Bernard Kerkhoven (particulier)
Vughterstraat G 21 (????)
1865A.G.H. van Dijck (fabrijkant van gouden en zilveren werken) - M.B.G. Hogerwaard (adsp. ing.)
1875A.G.H. van Dijck (partikulier) - J. Glasius (vertificat. bij de st. spoor)
Vughterstraat G 21 (1880)
1895L.P. van Erp (mr. broodbakker)
1908L.P. van Erp (broodbakker)
Vughterstraat 56 (1909)
1910L.P. van Erp (mr. broodbakker)
1928F.W.H. Wilmsen
1943J.G.W. v.d. Ven (automatiek)
Vughterstraat 58
Vughterstraat G 21a (1880)
1908wed. W.M. de Groot
Vughterstraat 58 (1909)
1910wed. W.M. de Groot
1928wed. C. Kerkhofs - C. Smits - mej. A.A. Smits