afb.

Vughterstraat 54

De swarte Bock

Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Adresboeken
Vughterstraat 54
Vughterstraat G 20 (????)
1865C.A. Drossaerts van Drongelen (particulier) - J.F. Focquin (1e luitenant bij het 5e regement infanterie) - J.G. Schull (aannemer van openbare werken en opperbrandmeester)
1875H.A. Bogaerts (boekdrukker en boekhandelaar)
Vughterstraat G 20 (1880)
1881H.A. Verhulst (koopman in manufacturen)
1908P. Verhulst-Kluijtmans (koopman in manufacturen) - fa. H. Verhulst-Verschure (manufacturen)
Vughterstraat 54 (1909)
1910F. Verhulst-Pels - fa. Verhulst-Verschure (grossier in manufacturen)
1928F.X.B.J. Verhulst
1943Schellekens Borduur en Plisseerateliers
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I (1910) 360

n: vermelding in een voetnoot