afb.

Vughterstraat 44

De gulden Voet

Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Adresboeken
Vughterstraat 44
Vughterstraat G 16 (????)
1865F.A. van Engelen (mr. tingieter en winkelier) - jhr. E.C.B. ridder van Rappard (L.r. oud-ingenieur van den waterstaat)
1875W.F.H. van Gulick (medecinae-doctor, en lid van de gemeenteraad)
Vughterstraat G 16 (1880)
1881V. Dittlinger (partikulier)
1908's-Hertogenbossche Bank
Vughterstraat 44 (1909)
1910G.E.F.M. Geijsen (directeur 's-Hertogenbossche Bank) - 's-Hertogenbossche Bank
1928P.H.C. van Hoeckel
1943De Papiertoren (school-, schrijf- en teekenbehoeften, touwhandel) - G.J. Holland (koopman)