afb.

Vughterstraat 34-36

De blauwe Schorteldoek of Voorschoot : De witte Ster : De Papiermolen

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Adresboeken
Vughterstraat 34
Vughterstraat G 12 (????)
1865J. Steenbergen (corsettenfabrijkant)
1875J. Steenbergen Jr. (mr. timmerman) - H. Steenbergen (klerk) - J. Steenbergen (corsettemaker)
Vughterstraat G 12 (1880)
1881J.M.F. Servais (leeraar aan de R.H.B.S.) - J. Steenbergen (corsetmaker)
1908J.M.C. Petit (modiste)
Vughterstraat 34 (1909)
1910J.M.C. Petit (in modes)
1928J.A. Quaadvliet - J.D. Quaadvliet - J.M. Quaadvliet - M.W. Quaadvliet - mej. M.B. Quaadvliet - wed. H.A. Quaadvliet
1943M.B. Quaadvliet (handwerken)
Vughterstraat 36
Vughterstraat G 13 (????)
1865mr. E.G.J. Tilman (advokaat)
1875F.J.M. Servais (leeraar aan 's rijks H.B. school)
Vughterstraat G 13 (1880)
1908E.B. Schmeink (in heerenart. en hoedenmag.)
Vughterstraat 36 (1909)
1910E.B. Schmeink (koopman in heerenart. en hoedenmag.)
1928H.W. Blom - W.H. Blom - wed. H.P.F. Blom - G. van Tent
1943C.J.H. van den Heuvel (filiaalhouder) - J.H. van den Heuvel