afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 november 2013

Vughterstraat 33

De Zwitser

Mosmans

Vughterstraat

55
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 55
Restauratie
Ambachtelijk Timmeratelier John van Schijndel (oktober 2010)
Afbeeldingen

oktober 2010

oktober 2010
   
Adresboeken
Vughterstraat 33
Vughterstraat H 14 (????)
1865wed. F. Smulders (winkelierster in ijzerwaren en touwwerk)
1875J. Smulders (winkel. in ijzerwerk en touw)
Vughterstraat H 14 (1880)
1881H. Verhoekx (mr. broodbakker)
1908Joh. Smulders (ijzer- en touwhandelaar)
Vughterstraat 33 (1909)
1910Joh. Smulders (ijzer- en touwhandelaar)
1919fa. Johan Smulders (ijzerhandel, touwslager)
1928fa. J. Smulders
1943W.J. de Bie (metselaar) - W. Dolphin (winkelbediende) - J.P.L. van Hoek (los werkman) - Ververij en Chem. Reiniging 'de Pauw'
Vughterstraat 33a
Vughterstraat 33a (1943)
1943wed. M.A. van Hoorn-Lammers