afb. Atelier André Schreurs, 1925-35

Vughterstraat 32

De Scheer

Mosmans

Vughterstraat

62
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 62
Adresboeken
Vughterstraat 32
Vughterstraat G 11 (????)
1865W.C.G. Abbema (ontv. van 's rijks belastingen te Engelen) - E. de Bruijn (modemaakster en winkelierster) - W. de Bruijn (mr. schoen- en laarzenmaker)
1875B.J. de Bruijn (telegrafist) - W. de Bruijn (mr. schoenmaker) - wed. M. Landheer (partikulier) - P.J. Pernot (handelaar in wijnen en gedistilleerd)
Vughterstraat G 11 (1880)
1881A.J. de Bruijn (mr. goudsmid) - B.J. de Bruijn (telegrafist) - W. de Bruijn (mr. schoenmaker) - wed. M. Landheer (partikuliere) - P.J. Pernot (handelaar in wijnen en gedistilleerd)
1908B.J. de Bruijn (gep. directeur telegrafie) - R.J. de Bruijn (goudsmid) - W. de Bruijn (particulier)
Vughterstraat 32 (1909)
1910B.J. de Bruijn (gep. directeur telegrafie) - R.J. de Bruijn (goudsmid)
1928E.M.J.L. Berlage - Drogisterij 'de Gouden Vijzel' - W.W. Floris - H.F. Vollewens
1943W.W.A. Floris ('De Gouden Vijzel') drogist
2003? (Oil & Vinegar) culinaire cadeaushop