afb. Hans Boselie

Vughterstraat 277

De Swarte Sleutel

Een huis met een trapgevel uit de 17e eeuw. Merkwaardig doet dan wel de witte sleutel aan, die in het bovenlicht zit.
Rondom de Vughterdriehoek
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

59
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 59
Rijksmonument

Vughterstraat 277

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Vughterstraat 277
Vughterdijk ? (1947)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 100

n: vermelding in een voetnoot