afb.

Vughterstraat 272-274

De Coningh van Engelant

Mosmans

Vughterstraat

59
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 59
Artikelen
1997

Redactie

Den Bosch
Industria 5 (1997)
 
Adresboeken
Vughterstraat 272
Vughterdijk I 69a (????)
1908H. Schut (gevangenbewaarder)
Vughterdijk 124 (1909)
1910N.J. v.d. Loo (handelsagent)
1928wed. D.H.J. de Roo - M.J.C. Schellekens
1943F.C. Hoppenbrouwers (sigarenmaker)
Vughterstraat 272 (1947)
Vughterstraat 274
Vughterdijk I 69 (????)
1865wed. J. van Rooij (mandenmaker)
1881W. Meijerink (partikulier) - J. Slenders (molenaar)
1899E. Hartman (vishandelaar)
1908Jos. Kappé (beeldhouwer)
Vughterdijk 126 (1909)
1910J. Kappé (beeldhouwer)
1928L. Libregts
1943A.P. Libregts (arbeider gem. werken)
Vughterstraat 274 (1947)