afb. G.Th. Delemarre

Vughterstraat 271-269 : De Bijenkorf

huisnaam: De Bijekorf
bouwtijd: omstreeks 1500
gevel: achttiende-eeuwse klokgevel
restauratie: 1993
beschermd: rijksmonument

Hagemans

Bijekorf

door Wim Hagemans

149
Bossche Pracht 6 (2003) 269-271
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

55
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 55
Rijksmonument

Vughterstraat 269

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1989

Redactie

Vughterstraat 269-271
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 25
 
2003

Wim Hagemans

De Bijenkorf - Vughterstraat 269-271
Bossche Pracht 6 (2003) 148-149
 
Adresboeken
Vughterstraat 271
Vughterdijk I 48 (????)
Vughterdijk 135 (1909)
1910J.M. Pennings (barbier)
1928P.A. Peperkamp
1943L. Kramer (vischhandelaar)
Vughterstraat 271 (1947)
Vughterstraat 269
Vughterdijk I 48a (1908)
Vughterdijk 133 (1909)
1928J. van den Bosch
1943M.T. van de Baak (sigarenmaker) - P.A.M. François (reiziger)
Vughterstraat 269 (1947)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 95, 99

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 9

n: vermelding in een voetnoot