afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 mei 2004

Vughterstraat 267

De Drije Swarte Mollen

Het gerestaureerde pad 'De Drije Swarte Mollen' heeft vroeger een stoep gekend; daarom is het een goed idee van het architectenburo Teering en Van Laar geweest om hier een stoephek aan te brengen.
Straat in Straat uit (1984) 95
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

59
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 59
Rijksmonument

Vughterstraat 267

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Vughterstraat 267
Vughterdijk I 48 (????)
1865J. de Naterus (mr. koperslager)
1875J. de Naterus (mr. koperslager) - C. Schoonderwolf (agent van policie)
1881J. de Naterus (mr. koperslager)
Vughterdijk I 47 (????)
1881J.H. Sweers (brievenbesteller)
1908P.J. van der Aa (horlogemaker) - A. van Krieken (naaister) - wed. N. van Krieken (baker)
Vughterdijk 131 (1909)
1910P.J. v.d. Aa (horlogemaker)
1928wed. M. van Bokhoven - J.J. de Rijk
1943R.P. van der Donk (metselaar)
Vughterstraat 267 (1947)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 95, 99

n: vermelding in een voetnoot