afb. Fotopersbureau Het Zuiden (vK), 2 oktober 1953

Vughterstraat 266-268

De Wildeman

Mosmans

Vughterstraat

59
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 59
Adresboeken
Vughterstraat 266
Vughterdijk I 68 (????)
Vughterdijk I 72 (1880)
1881firma J. Doumen (winkelierster in manufacturen) - G. Gantevoort (mr. smid)
1908M.A. Doumen (manufacturierster)
Vughterdijk 118 (1909)
1910M.A. Doumen (manufacturierster)
1928W. Traa
1943W.J. Traa (handel in manufacturen, slagerij)
Vughterstraat 266 (1947)
Vughterstraat 268
Vughterdijk I 71a (1880)
1908V.H.M. van Leent (klerk) - wed. A. van Leent (particuliere)
Vughterdijk 120 (1909)
1910wed. A. Snijders
1928mej. M.E. Dirckx
Vughterstraat 268 (1947)