afb.

Vughterstraat 255-253

De kleine Valk

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 253-255

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 255
Vughterdijk 119a (1909)
1928A. van Dun
1943A. van Dun (loodgieter)
Vughterstraat 253
Vughterdijk I 43 (????)
1865L. Driessen (firma L. Driesen en A. de Kort) windkorenmolenaars - J.A. Kemps (vleeschhouwer) - H.A. Nabbe (commies der plaatsel. belasting)
1875J.A. Kemps (vleeschhouwer)
Vughterdijk I 42 (1880)
1908P.A. Veld (mr. schoenmaker)
Vughterdijk 119 (1909)
1910P.A. Veld (mr. schoenmaker)
Vughterstraat 253 (1947)