afb.

Vughterstraat 24-26

De drie Rozenobels

Mosmans

Vughterstraat

63
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 63
Adresboeken
Vughterstraat 24
Vughterstraat G 9 (????)
1865mr. J. Versfelt (W.r.4. kl. raadsheer in het provenciaal geregtshof)
1875J.L. Ancion (koek- en banketbakker) - P. Lelsz (1e luitenant eerste battaillon)
Vughterstraat G 9 (1880)
1881J.L. Ancion (koek- en banketbakker) - J.F.M. Jespers (adj.-comm. ter prov. griffie)
1896H.J.M. Blom (koek- en banketbakker)
1908Jac. Dolmans (bediende) - G.J. Krijbolder (firma Wed. J. Krijbolder en Zoon) kachels, rijwielen en brandk. - F. Verhulst-Pels
Vughterstraat 24 (1909)
1910H. Heijnen van Leent
1928W.M. Demouge
Vughterstraat 26
Vughterstraat G 9a (????)
Vughterstraat 26 (1909)
1928jhr. W.A. van den Bosch - J.P. Vollewens
1943A.W.C. van Luijt (vertegenwoordiger)