afb. G.Th. Delemarre

Vughterstraat 235-233

't Gulden Nagelvat

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 235
Vughterdijk I 37a (1880)
1881J.M. Wouters (reiziger)
1908G. Brands (metselaar) - W. Horzeman (schoenmaker)
Vughterdijk 101 (1909)
1910G. Brands (metselaar)
1928Chr. Brands - wed. P. van Erp
1943D. Dijkstra (aannemer)
Vughterstraat 235 (1947)
Vughterstraat 233
Vughterdijk I 38 (????)
Vughterdijk I 37 (1880)
1908J.L. Lautenslager (rijwielhersteller)
Vughterdijk 99 (1909)
1910H. Dieltjes (smid)
1928H. van Haaren
1943F.H. van Valkenburg (zaadhandel)
Vughterstraat 233 (1947)