afb. Gerard Monté, 19 oktober 2003

Vughterstraat 224

De Drije Keysers

Mosmans

Vughterstraat

60
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 60
Rijksmonument

Vughterstraat 224

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Vughterstraat 224
Vughterdijk I 86 (????)
Vughterdijk I 89 (1880)
1881J.C. Elen (grossier in kolonialewaren)
1898Firma Robijns en Co.
1902Jacq. Aerden
1908J.F.H. Aerden (agent in tabak) - wed. J.E. Janssens
Vughterdijk 74 (1909)
1910mr. L.W.J. Marggraff (advocaat)
1928P.C. Geus - wed. B.J. Hulshof
1943J.H. Donker (boekhouder) - W.H.J. van Gool (vertegenw.)
Vughterstraat 224 (1947)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 101

n: vermelding in een voetnoot