afb.

Vughterstraat 223

De Hellebaert

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 223
Vughterdijk I 32 (1880)
1908H.W.A. Voorhoeve (predikant Ned. Herv. Gem.)
Vughterdijk 87 (1909)
1910H.W.A. Voorhoeve (predikant Ned. Herv. Gem.)
1928C.H. van der Maath
1943J.H. Jansen - Corn. v.d. Maath (fotografen, fotografische artikelen)
Vughterstraat 223 (1947)
2004Atelier Catharina de Laat