afb.

Vughterstraat 212-214

De Kan

Mosmans

Vughterstraat

60
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 60
Adresboeken
Vughterstraat 212
Vughterdijk I 93a (1880)
1881N. van Maas (gepens. maj. van het O.I. leger)
1908wed. F.J. v.d. Heuvel - J.W. Lautenslager (bakker)
Vughterdijk 64 (1909)
1910H.J. Goossens (opzichter)
1928C.H.M. van den Broek
1943C.H.M. van den Broek (sigarenmaker)
Vughterstraat 212 (1947)
Vughterstraat 214
Vughterdijk I 90 (????)
1865S. van Amstel (water- en vuurverkoper, winkelier in komeneischwaren)
Vughterdijk I 93 (1880)
1908H.C. van Lith (timmerm. winkel)
Vughterdijk 66 (1909)
1910C. Wellens (machinist)
1928C.H. Schrover
Vughterstraat 214 (1947)