afb.

Vughterstraat 211

De Keulsche Kar

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 211
Vughterdijk I 26 (????)
1865J. Hutzen (fabrijkant in piano's) - C. van de Ven (aannemer van openbare werken)
1875J. Hutzen (fabriekant in piano's) - C. van de Ven (aannemer van openbare werken)
Vughterdijk I 25 (1880)
1881J. Hutzen en zoon (fabriekant in piano's) - A. Poppelier (mr. broodbakker)
1908F.A. Willems (kellner)
Vughterdijk 75 (1909)
1910C. van Nijnatten-Cillekens (meubelfabrikant)
1928L.H.M. van Gaalen - A.F. van de Westelaken
Vughterstraat 211 (1947)