afb. G.Th. Delemarre

Vughterstraat 209

Het Gareel

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 209
Vughterdijk I 25 (????)
1865J.W. Donkers (mr. broodbakker)
1875A. Popelier (mr. broodbakker)
Vughterdijk I 24 (1880)
1881wed. B.J. Frank (partikuliere)
1908H.A. Bunk (letterzetter) - A.J. Popelier (broodbakker)
Vughterdijk 73 (1909)
1910A.J. Popelier (mr. broodbakker)
1928P. Popelier - wed. A.J. Popelier
1943M.G.C. van Lamoen (bakker) - P. Popelier (luxe brood- en banketbakkerij)
Vughterstraat 209 (1947)