Vughterstraat 208-210

Het Spaaike en De Roscam

Mosmans

Vughterstraat

60
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 60
Adresboeken
Vughterstraat 208
Vughterdijk I 95 (????)
1865G. Diepen (firma J. Diepen en Zoon, leverancier van militaire goederen)
1875F.N. Collard (kamerbehanger) - jhr. T. Serraris (substituut-officier bij de arrondissements-rechtbank)
1908W. van Aa (schilder)
Vughterdijk 60 (1909)
1910W. van Aa (schilder)
1928M. Finkers - V.A.G. van der Wielen
1943Fra. v.d. Wielen Leenders (handel in manufacturen)
Vughterstraat 208 (1947)
Vughterstraat 60a
Vughterdijk 60a (1910)
1910J.V. van der Wielen (hovenier)
Vughterstraat 210
Vughterdijk I 91 (????)
Vughterdijk I 94 (1880)
1881H. Hendrikx (mr. loodgieter)
1908wed. van Oord - G. Schippers (spekslager)
Vughterdijk 62 (1909)
1910wed. van Oord - G. Schippers (spekslager)
1928A.H. Schippers
1943IJsfabriek 'La Milano'
Vughterstraat 210 (1947)