Vughterstraat 205

Het rood Hart

Mosmans

Vuchterstraat - Vuchterdijk

58
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 58
Adresboeken
Vughterstraat 205
Vughterdijk I 23 (????)
1865C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker)
1875C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker, slijter in steenkolen)
Vughterdijk I 22 (1880)
1881C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker, slijter in steenkolen) - A. Krekel (klerk bij het algemeen armbestuur) - P. Krekel (gepensioneerd postbode) - wed. H. Martens (smederij)
1908A. v.d. Broek (brievenbesteller) - J.J. Klippel (mr. huisschilder)
Vughterdijk 69 (1909)
1910H. Bellaart (machinist) - J.J. Klippel (mr. huisschilder)
1928mej. G.M. Klippel - J.H. Trum - wed. J.M. Wiggers
1943W.P.A. Hanssen (timmerman) - H.P. Maartens
Vughterstraat 205 (1947)