afb.

Vughterstraat 198-202

Den Hoorn : De drie Ossen : De blauwe Hantschoen

Gemeentelijk monument

Vughterstraat 202

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Vughterstraat

60
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 60
Charter
1594

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van verkoop, verleden voor Godefridus van Vlierden en Reinier de Haze, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Willem, zoon Godefridus Wouterszn, aan Adrianus Wijnen van huis met erf en 2 achterhuizen "De Blauwe Handschoen" aan Vughterdijk tussen beide poorten, tussen erf van Petrus Heze enerzijds en dat van de timmerman Pelgrom anderzijds en zich uitstrekkende vanaf de straat tot aan het water, welk huis genoemde Willem van Dirk die Gruyter gekocht had, 15 juli 1594.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Vughterstraat 198
Vughterdijk I 99 (????)
1865J. van de Griendt (brander, aannemer van openbare werken, directeur der maatschappij 'Helena veen' tot ontginning van de peel, lid der provinciale staten van Noordbrabanr, president van de kamer van koophandel)
1875J. van de Griendt (aannemer van openbare werken, directeur der maatschappij 'Helenaveen' tot ontginning der peel, president van de kamer van koophandel) - A. Sweens (sigarenfabrikant)
1908Werkplaats van L.M. v.d. Linden
Vughterdijk 52 (1909)
1928C.J. van der Linden (bakker) - H.J.A.M. Verhagen - mej. H.J.M. Verhagen
Vughterstraat 198 (1947)
Vughterstraat 200
Vughterdijk 52a (1947)
Vughterstraat 202
Vughterdijk I 95 (????)
Vughterdijk I 98 (1880)
1881jonkh. mr. T. Serraris (advocaat generaal bij het gerechtshof)
1908mr. L.W.J. Marggraff (advocaat) - H.L.J. Verhagen (passement en bandfabrikant)
Vughterdijk 54 (1909)
1910H.L.J. Verhagen (passement- en bandfabrikant)
1928C.J. van der Linden
1943C.J. van der Linden (broodbakker)
Vughterstraat 202 (1947)