afb.

Vughterstraat 194-196

De Wijnkan : De Letter M : De gulden Rooster

Mosmans

Vughterstraat

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 52
Adresboeken
Vughterstraat 194
Vughterdijk I 100a (????)
1908wed. H.J. Wennekers (particuliere)
Vughterdijk 48 (1909)
1910H. Knechten
1928J.A.M. Hagemans - P.B.A. Verbruggen
1943fa. R. Spolders (handel in koloniale waren)
Vughterstraat 194 (1947)
Vughterstraat 196
Vughterdijk I 96 (????)
1865H. van den Nieuwenhuijzen (grutter en winkelier in grutterswaren) - J. Nieuwenhuizen (klerk ter prov. griffie)
1875H. Nieuwenhuijzen (mr. broodbakker en grutter) - J. Nieuwenhuijzen (buitengew. beamb. bij de prov. griff.)
Vughterdijk I 100 (1880)
1881D. Bodde (comm.-verificateur)
1892R. Spolders
1908R.J.H. Spolders (grooth. in kol. waren)
Vughterdijk 50 (1909)
1928fa. R. Spolders
1943fa. Richard Spolders (handel in zuidvruchten) - A. Vugts (aannemer, timmerbedrijf)
Vughterstraat 196 (1947)